Baznīcu naktī pirmoreiz piedalīsies Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepājas draudze

Šogad Baznīcu naktī, kas norisināsies visā Latvijā 5. jūnijā, pirmo reizi piedalīsies Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas (LAMB) Liepājas draudze. Veidojot kultūras pasākuma programmu, centāmies iekļaut visas paaudzes un interesentus, lai ikviens atrastu sev sirdij tuvāko. Programmā paredzēti koncerti, radošās darbnīcas, diskusijas, lūgšanas u.c. aktivitātes.

Pulksten 18.00 un 21.30 koncertu sniegs Metodistu baznīcas radošie cilvēki: draudzes koris “Dzintarlāses” ar diriģenti Lauru Zvirbuli, koncertmeistars Guntis Vītols, ansamblis “Baltās Rozes” ar vadītāju Mirdzu Grauduži, pie klavierēm Karīna Beatrise Špēra u.c.

Baznīcu naktī pie mums viesosies arī zvanu koris “Re-Re-Mi-La” ar diriģentu Ēriku Bukantu. Viņi pieskandinās dievnamu zvanu skaņās pulksten 19.15.

Laikā no pulksten 18.15 līdz 21.00 savas durvis vērs pēcskolas programma ar radošajām aktivitātēm un Māmiņu un sieviešu klubiņš ar sarunām, iedrošinājuma vārdiem un stūrīti vismazākajiem.

Esam izveidojuši lūgšanu stacijas, kuras būs pieejamas pulksten 20.30 un 22.30. Tas ir nedaudz citādāks – radošāks un brīvāks – veids, kā runāt ar Dievu un atklāt savu sirdi Viņam.

Visa vakara garumā būs pieejamas tādas aktivitātes kā mozaīkas veidošana, galda tenisa spēle ar mācītāju, īsfilma “Kas ir metodisti?”, lūgšanu kapela, akmeņu apgleznošana, saruna un aizlūgšanas ar mācītājiem, lūgšanu mūris un filmu zāle bērniem ar popkornu.

Aicinām cilvēkus nākt un baudīt to, ko Dievs caur saviem ļaudīm ir sagatavojis. No sirds vēlam ikvienam piedzīvot personīgu sastapšanos ar Visvareno.

LAMB Liepājas draudze ir dibināta 1921. gada 17. aprīlī kā Latvijas Bīskapu Metodistu Baznīcas Liepājas draudze. Iesākumā tā darbojās Kaiju ielā 12. 1923. gada 25. martā draudze pārgāja uz jaunām, daudz plašākām un ērtākām telpām Brīvības (tolaik – Aleksandra) ielā 25. Draudze darbojās līdz 1948. gadam, kad padomju okupācijas vara to slēdza. Uz savu atjaunošanu tā sanāca 1992. gada 1. jūlijā un 1992. gada 15. jūnijā reģistrēta Reliģisko lietu departamentā.

Kopš atjaunošanas draudzē ilgus gadus par mācītāju un superintendantu kalpoja Ārijs Vīksna. Pēc viņa aiziešanas pensijā 2012. gadā rudenī par mācītājiem Liepājas draudzē sāka kalpot Edgars Šneiders un Gunta Grīna-Sologuba.
Katru otrdienas rītu pie mums notiek lūgšanu brokastis.
Trešdienās pa dienu pulcējas draudzes sievietes un vakarā – jaunieši.
Divās mēneša ceturtdienās notiek ticības izaugsmes un sadraudzības vakari, bet otrajās divās ceturtdienās – mazo grupu tikšanās.
Katru otrdienu un ceturtdienu draudzē darbojas pēcskolas programma.
Svētdienas rītos draudzes koris pulcējas uz mēģinājumu. Katru svētdienu draudzē notiek dievkalpojumi, svētdienas skolas bērnu un tīņu grupas nodarbības. Svētais Vakarēdiens tiek dalīts 1. un 3. mēneša svētdienā.
Draudzē notiek iesvētību, kristību un laulību apmācības, kā arī dažādi garīgi semināri un pasākumi.

Baznīcu naktī Liepājā kopumā piedalās deviņas baznīcas - Liepājas Sv.Jāzepa katedrāle (Rakstvežu 13), Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle (Lielā 9), Liepājas Svētā Dominika Romas katoļu baznīca (Jelgavas 17, ieeja no T.Breikša 16), Septītās dienas adventistu Liepājas draudze (K.Uliha 70), Liepājas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca (K.Uliha 61), Liepājas Svētā Nikolaja jūras pareizticīgo katedrāle (Studentu rotas 7), Liepājas Svētā Meinarda baznīca (Ganību 120), Liepājas Svētās Annas baznīca (Kuršu laukums 5/6).

Ar Liepājas draudžu piedāvātajām programmām variet iepazīties www.baznīcunakts.lv, baznīcās un Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā. 

“Baznīcu nakti” atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Valsts meži, Rīgas Dome, Liepājas kultūras pārvalde, uzņēmumi – “Hromets Poligrāfija” un tipogrāfija “Eveko”, lielformāta druka “INK Idea”. Pasākuma informatīvais atbalstītājs - laikraksts “Diena”.

Informāciju sagatavoja:
Edgars Šneiders un Gunta Grīna-Sologuba

Pievieno komentāru

Liepājā