"Baatā" aplūkojama bērnu zīmējumu izstāde "Mana teiksmainā Kurzeme"

No 27.novembra līdz 31.decembrim tirdzniecības centrā ”Baata” būs apskatāma bērnu zīmējumu izstāde „Mana teiksmainā Kurzeme”.

Biedrība „Mākslas kabatas” EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas "NVO fonds" projektā „Radošo nodarbību cikls „Teikas un pasakas – interesantā vēsture mūsdienu skaņās”” iesaistītie jaunieši apskatīja Kurzemes muižas, pilis un pilskalnus.

Pēc ekskursijas tās dalībniekiem bija daudz jaunu un radošu ideju, kā rezultātā tapa izstādē „Mana teiksmainā Kurzeme” aplūkojamie darbiņi. Pateicoties tirdzniecības centra „Baata” pretimnākošajai vadībai, ikvienam ir iespēja aplūkot Kurzemi teiksmainām bērnu acīm.

Projekta mērķis ir kopā ar jauniešiem apzināt esošās Kurzemes muižas, pilis un kādreizējās piļu vietas, iepazīties ar nostāstiem, teikām par tām, kā arī apgūt faktu materiālu, lai beigās varētu tikt radīts uzvedums. Lai salīdzinātu, kādas pilis izskatījušās senatnē un kā tās izskatās tagad, lai saprastu, kas ar tām noticis padomju gados un karu laikā, uzzinātu par to vēsturi un tagadni, projekta ietvaros 30 bērni un jaunieši no sociālā riska grupām devās ekskursijā pa Kurzemes muižām, pilīm un pilskalniem. Pirms ekskursijas konsultācijas par kādreizējām koka pilīm sniedza vēsturnieks J.Urtāns. Ekskursijas laikā tika apskatītas dažādos laikos tapušās: Grobiņas Livonijas ordeņa pilsdrupas un Skābarža pilskalns iepretīm, Skrundas muiža un pilskalns, Siekstātes muiža, Kazdangas pils un Alokstes pilskalns, Aizputes Livonijas ordeņa pilsdrupas un Misiņkalna pilskalns, Īvandes muiža, Ventspils Livonijas ordeņa pils, Alsungas Livonijas ordeņa pils, Ēdoles viduslaiku pils un Dižgabalkalna pilskalns.

Ekskursijas laikā gūtie iespaidi tiks izmantoti bērnu pašu sacerētajās pasakās, no kurām tiks Biedrības „Mākslas kabatas” īstenotā projekta „Radošo nodarbību cikls „Teikas un pasakas – interesantā vēsture mūsdienu skaņās”” mērķis ir ar radošu un inovatīvu pieeju (tautas teikām, pasakām, folkloru, spēlēm, datornodarbībām, ritmiku, perkusijām, muzikālu uzvedumu) mazināt riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālo atstumtību un veicinātu to problēmu risināšanu, veidot kopības un piederības izjūtu sabiedrībai, stiprinot pilsonisko sabiedrību, gūt praktiskas iemaņas informāciju tehnoloģijās, apgūt Latvijas vēsturi un folkloru, savienojot vēstures izpēti ar mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām.

Bērni ar interesei vēroja atšķirības pils uzbūvē, interesējās par pils spokiem un stāstiem par to rašanos, uzdeva jautājumus par to saimniekiem un būvēja fantāzijā savus stāstus.

Šis ir jau trešais biedrības „Mākslas kabatas” realizētais projekts, kas saistīts ar teikām un nostāstiem par Kurzemi.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


Projekta vadītāja Kristīna Lieģeniece

Pievieno komentāru

Liepājā