Augstskola saņem darbības kvalitātes apliecinājumu

Liepājas Pedagoģijas akadēmija saņēmusi ISO 9001 : 2000 sertifikātu, kas apliecina, ka augstskolas vadības sistēma ir auditēta un atbilst vadības kvalitātes standartiem. Latvijā šādu sertifikātu saņēmusi vēl tikai Rīgas Stradiņa universitāte.

Apstiprina izaugsmi
Pēc starptautiski pieņemtiem standartiem sertifikāts ISO 9001: 2000 apliecina organizācijas spēju nodrošināt klientu prasību izpildi. Tas nozīmē, ka iestādē ir sakārtota vadības sistēma, skaidri noteikta atbildība un pienākumi visos darbības līmeņos, ir izstrādāts efektīvs pakalpojuma īstenošanas cikls, ar kuru var rēķināties ikviens tā saņēmējs.

“Eksperti atzinuši, ka Liepājas Pedagoģijas augstskola (LPA) darbojas atbilstoši standartiem augstākās izglītības un pētniecības, mūžizglītības, interešu izglītības programmu izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus,” norāda LPA rektors Oskars Zīds.

Šis dokuments ir svarīgs un liecina par augstskolas izaugsmi. Tas būs arī viens no tiem, kas palīdzēs akadēmijai iegūt universitātes statusu, uzskata LPA rektors. “Sertifikāts apliecina, ka tas, ko mēs darām, ir ne tikai pašu griba, bet arī atbilst starptautiskajām prasībām,” stāsta O. Zīds.

Kontrole turpināsies
Akadēmijas galvenā lietvede Daiga Gulbe pastāsta, ka pagājušajā gadā ritējis intensīvs darbs, lai varētu īstenot ieceri par sertifikāta iegūšanu. 2007. gada 18. un 19. decembrī augstskolai bijis jāiztur sistēmas ārējais audits. Tā laikā konstatētas četras neatbilstības, kas novērstas līdz 2008. gada 15. martam.

Aprīlī augstskolai izsniegts sertifikāts, kura darbības termiņš ir līdz 2010. gada 19. decembrim. Ik pēc pusgada vai gada akadēmijā regulāri ieradīsies speciālisti, lai kontrolētu tās darbību.

UZZIŅA
ISO – Starptautiska standartu organizācija (saīsinājums no angļu valodas International Organization for Standardization), dibināta 1947. gadā.  

ISO darbojas visās nozarēs, izņemot elektrotehniku un elektroniku.

Pievieno komentāru

Liepājā