Audita ziņojums: "Liepājas metalurgam" ir jāsagatavo finanšu restrukturizācijas plāns

Starptautiskais auditors "Ernst&Young" iesaka sagatavot AS "Liepājas metalurgs" (LM) finanšu restrukturizācijas plānu, kas paredzēs arī optimizācijas pasākumus uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanai, liecina biznesa portāla "Nozare.lv" rīcībā esošais ziņojums par finanšu situāciju LM.

Auditori norāda uz virkni pasākumu, kuru LM vadība jau var realizēt patlaban, un šo pasākumu iespējamā ietekme uz 2013.gada naudas līdzekļu iztrūkumu varētu būt apmēram 55,7 miljoni latu.

Jau ziņots, ka LM ir tuvu maksātnespējai, kā arī tam ir būtiskas likviditātes problēmas. Auditora "Ernst&Young" veiktā jutīguma analīze paredz naudas līdzekļu trūkumu LM 2013.gada beigās aptuveni 96,1 miljona latu apmērā atkarībā no dažādu apstākļu īstenošanās.

Ziņojumā norādīts, ka patlaban realizējamie pasākumi būtu AS "SEB banka" un AS "Citadele banka" kredītlīniju pagarināšana (22,4 miljonu latu ietekme), procentu maksājumu kapitalizācija (3,8 miljonu latu ietekme), naudas aprites cikla samazināšana no 45 dienām uz 30 dienām (8,4 miljonu latu ietekme), uzņēmuma "Stemcor" avanss apgrozāmā kapitāla uzlabošanai (21,1 miljona latu ietekme) un potenciālā investora meklēšana.

Vienlaikus auditori norāda, ka uzņēmuma vadības piedāvātie risinājumi, kuru kopējā ietekme uz 2013.gada naudas līdzekļu trūkumu būtu 38,8 miljoni latu, paredz tikai parādu atlikšanu uz vēlāku laiku. Atkarībā no parādu atmaksas grafiku strukturēšanas LM var saskarties ar likviditātes problēmām pēc 2013.gada beigām, pieņemot, ka uzņēmuma rentabilitāte un nozares situācija kardināli neuzlabosies.

Padziļinātās finanšu izpētes gaitā auditors identificēja vairākas jomas, kuras LM varētu apsvērt, lai uzlabotu uzņēmuma rentabilitāti un samazinātu izmaksu slogu.

Tā tiek piedāvāta ar uzņēmuma pamatdarbību nesaistīto aktīvu pārdošana, piemēram, ieguldījuma īpašumu, kuru bilances vērtība ir 4,9 miljoni latu. Tāpat tiek ieteikta administrācijas izmaksu optimizācija, vienošanās ar kreditoriem par uzņēmumam izdevīgāku apmaksas noteikumu ievērošanu, kā arī ar pamatdarbību nesaistīto izmaksu samazināšana vai pilnīga atcelšana.

Pievieno komentāru

Liepājā