Atvērto durvju dienā varēs iepazīties ar Liepājas ostas lauksaimniecības beramkravu termināļa vides aizsardzības pasākumiem

Liepājas ostas lauksaimniecības beramkravu terminālī "Liepaja Bulk Terminal Ltd" 15.septembrī plkst.18 notiks atvērto durvju diena, kurā ikviens interesents varēs apskatīt termināli un iepazīties ar īstenotajiem vides aizsardzības pasākumiem, lai samazinātu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē, informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Jau līdz šim īstenotie un vēl plānotie vides aizsardzības pasākumi īpaši varētu interesēt vairāku daudzdzīvokļu māju iemītniekus, kuri dzīvo tuvu terminālim un kurus satrauc putēšana, kas rodas graudu pārkraušanas procesā. "Mums ir svarīgi vides jautājumi, un mēs apzināmies, ka tā nu vēsturiski ir izveidojies, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas padomju gados ir uzbūvētas pārāk tuvu ostas teritorijai. Mēs ar izpratni izturamies pret iedzīvotājiem, kas tur dzīvo, un īstenojam pasākumu kopumu, lai maksimāli mazinātu putekļu nokļūšanu ārpus termināļa," norādīja "Liepaja Bulk Terminal Ltd" pārstāvis Aleksandrs Kozlovs. "Piemēram, tehnoloģiskā transportieru sistēma ir noslēgta, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, bet vietās, kur kravas tiek pārvietotas no vienas transportieru lentes uz otru, darbojas aspirācijas jeb putekļu nosūkšanas sistēmas. Arī noliktavu izvietojums un augstums ir projektēts un būvēts tā, lai termināli maksimāli norobežotu no tuvumā esošajām dzīvojamām mājām, bet pretī 51.A piestātnei būvējam speciālu 24 metrus augstu aizsargsienu."

Jau uzstādīto aspirācijas sistēmu kopējās izmaksas ir ap 50 000 eiro. Līdz šī gada beigām plānotā aspirācijas sistēmu uzstādīšana izmaksās 100 000 eiro, bet 2016.gadā - vēl aptuveni 150 000 eiro. Visi termināļa darbinieki regulāri iziet medicīniskās pārbaudes. Termināļa darbības 10 gadu laikā nevienam darbiniekam nav konstatēta elpošanas ceļu profesionāla saslimstība, norādīja uzņēmumā.

"Liepājas osta ir ceļā uz to, lai iegūtu vides kvalitātes sertifikātu ISO 14 000. Tas apliecina, ka mēs gribam un varam ievērot visas vides kvalitātes prasības, lai nodrošinātu ostas darbību atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, tostarp gaisa kvalitāti, atkritumu šķirošanu. Mums ir arī speciāla patruļa, kas divreiz diennaktī apseko ostu un kontrolē, lai ievērotu drošības un vides aizsardzības prasības," informēja Liepājas ostas vides aizsardzības speciālists Kaspars Poņemeckis.

"Liepaja Bulk Terminal Ltd" savu darbību Liepājas ostā sāka 2005.gadā, pakāpeniski izbūvējot termināli - slēgtas noliktavas un silosus ar kopējo ietilpību 140 000 tonnu, tehnoloģisko lenšu transportieru sistēmu aptuveni 1,5 kilometru garumā un aptuveni divus kilometrus garu dzelzceļa pievadu ar vairākām izkraušanas vietām. Kā norādīja uzņēmumā, jau projektējot termināli, paralēli tehniski tehnoloģiskajam projektam tika īstenoti dažādi vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē. Pašlaik turpinās aspirācijas jeb gaisa nosūces un filtrēšanas sistēmas uzstādīšana. Gaisa attīrīšanas iekārtas jau uzstādītas transportieru sistēmai, bet līdz šā gada novembra beigām ar aspirācijas iekārtām aprīkos arī abus dzelzceļa vagonu izkraušanas mezglus un kravu pārkraušanas piltuves.

"Liepaja Bulk Terminal Ltd" savu darbību ostas 51. un 51.A piestātnē īsteno saskaņā ar Liepājas Reģionālās pārvaldes 2010.gada 21.oktobrī izsniegto darbības atļauju. Liepājas reģionālā vides pārvalde veic regulāras pārbaudes, vai terminālis strādā atbilstoši izsniegtās atļaujas prasībām, un pēc Liepājas SEZ pārvaldes iniciatīvas vienu no trim Latvijā esošajām putekļu monitoringa stacijām ir novietojusi blakus "Liepaja Bulk Terminal Ltd".

Terminālī pārkrauj galvenokārt graudus, kā arī citas lauksaimniecības beramkravas - piemēram, soju un cukuru.

Pievieno komentāru

Liepājā