Atskaita studenti par dokumentu viltošanu

Akadēmiskās ētikas pārkāpums konstatēts Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (LPA) Humanitārajā fakultātē februārī, kad ceturtā kursa studente gribējusi negodīgā ceļā nokārtot sakrājušos “parādus” par vairākiem semestriem, informē LPA sabiedrisko attiecību speciāliste Andīna Okuņeva.

Kāda Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studente dekanātā iesniegusi deviņus viltotus individuālo pārbaudījumu protokolus. Par šādu rīcību viņa no studējošo skaita izslēgta.

Iesniedz aizdomīgas veidlapas   
Studente lietvedei iesniegusi veidlapas, kurās ar roku rakstīts pārbaudījuma vērtējums, tā atšifrējums un docētāja paraksts. Datorizēti ievadot vērtējumus, lietvedei radušās šaubas par dokumentu patiesumu, tāpēc viņa vērsusies pie dekānes.

Sazinoties ar docētājiem, noskaidrojies, ka studente attiecīgos pārbaudījumus nav kārtojusi. Jautājums par dokumentu viltošanu izskatīts vadības sēdē, uz kuru aicināta arī pati studente, taču veselības problēmu dēļ nav ieradusies.

Savu paskaidrojumu rakstiski viņa sniegusi vēlāk, kurā atzīst savu vainu un nožēlo izdarīto. Neskatoties uz to, pārkāpums uzskatīts par ļoti nopietnu, tāpēc studente atskaitīta no studējošo skaita. 

Studenti ir sašutuši
“Tas ir akadēmiskā godīguma pārkāpums augstākajā mērā. Šajā gadījumā viņas rīcība ir apvainojums citiem studentiem,” sašutumu pauž LPA Studentu padomes valdes priekšsēdētājs Aigars Kārkliņš. Viņaprāt, tas ir arī signāls, ka tādas lietas tomēr notiek, ja pēdējā kursā neilgi pirms noslēguma pārbaudījumiem students var atļauties negodīgu rīcību.

“Vissliktākais ir tas, ka es apzinos, ka šādā veidā varbūt kāds jau ir pabeidzis augstskolu,” uzskata A. Kārkliņš. Studentu pārstāvis atzīst, ka jāmeklē iespējas, kā nodrošināties pret to, lai līdzīgi gadījumi neatkārtotos. LPA jau izveidota darba grupa, kas pētīs, kāpēc šāda situācija varēja rasties un kas būtu jādara, lai to novērstu. 

Pievieno komentāru

Liepājā