Atļauj savienot amatus, piešķir nosaukumu sporta centram un veic grozījumus budžetā

Liepājas domes 17.oktobra sēdē pieņemts lēmums atļaut savienot amatus sešiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

Mārim Egmanim ļauts savienot Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājam amatu ar Liepājas pilsētas Domes Privatizācijas komisijas sekretāra amatu, savukārt Artim Lagzdiņam – Sporta pārvaldes vadītāja amatu ar Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadales komisijas locekļa amatu, Konkursa komisijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai locekļa amatu un Liepājas Olimpiskā centra valdes locekļa amatu. Ludmilai Molčanovai atļauts savienot Izglītības pārvaldes vadītājas amatu ar Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadales komisijas locekles amatu un Valsts probācijas dienesta Liepājas teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes locekles amatu.

Trīs iestāžu vadītājiem atļauts savienot savus amatus ar Liepājas pilsētas Domes Izglītības komisijas locekļu amatiem - Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktoram Kārlim Strautiņam, 3.pamatskolas direktoram Aleksandram Kozičam un pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vadītājai Valentīnai Balcerei. Lēmumprojektus par amatu savienošanu deputāti pieņēma bez diskusijām.

Tāpat ceturtdien domes sēdē tika nolemts Liepājas Kompleksās sporta skolas baseina kompleksam Dunikas ielā 9/11 piešķirt nosaukumu - Liepājas sporta centrs "Ezerkrasts". "Liepājas partijas" deputāte Silva Golde norādīja, ka līdz šim komplekss saukts dažādi, piemēram, par 8.vidusskolas vai kompleksās sporta skolas peldbaseinu, tāpēc lemts piešķirt tam oficiālu nosaukumu. 

Ceturtdien tika veikti arī grozījumi 2013.gada pašvaldības budžetā sakarā ar plānotajām valsts mērķdotācijām izglītības nozarei, piešķirot 1 794 148 latus pašvaldību pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 101 402 latus pašvaldību interešu un sporta pedagogu daļējai atlīdzībai, 658 800 latus pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolai un speciālajai internātskolai bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, 170 232 latus pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai, bet 1660 latus Liepājas 2.mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai. 

Ar grozījumiem budžetā tiek nodrošināts finansējums septembra – decembra mēnešiem izglītības nozares pamata un vispārējās vidējās izglītības un speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, daļējai interešu izglītības un sporta pedagogu atlīdzībai un mācību līdzekļu iegādei, kā arī 1.un 2.klašu skolēnu brīvpusdienām.

Pievieno komentāru

Liepājā