Atjaunos Sv.Annas baznīcas pulksteņa ciparnīcu

Lai varētu atjaunot vienu no četrām Sv.Annas baznīcas pulksteņa ciparnīcām, Liepājas dome no rezerves fonda piešķīrusi Ls 1329, vēstī domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Par šiem līdzekļiem draudze veiks ciparnīcas restaurāciju, izmantojot kultūrvēsturisko objektu uzraudzības institūciju ieteiktos materiālus un tehnoloģijas.
Pēc draudzes pasūtījuma veikta Sv.Annas baznīcas torņa pulksteņa ciparnīcu un rādītāju apsekošana. Pulksteņa elementi visās četrās torņa pusēs ir sarūsējuši un mehāniski bojāti. Draudze bija vērsusies pie pašvaldības ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu pulksteņa remontam.
Sv.Annas baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un torņa pulkstenis ir tā vēsturiskā un vizuālā sastāvdaļa, ko lieto plaša sabiedrība. Baznīcas pulkstenis ir nozīmīgs laika orientieris ne tikai Liepājas tirgus un Kuršu laukuma apmeklētājiem, bet tas ir labi saskatāms arī no tālākām pilsētas vietām.
Pulksteņa un tā ciparnīcu vizuālo apsekošanu ir veikusi SIA "idp". Torņa ziemeļu pusē konstatēts, ka uz ciparnīcas agrāk bijuši arābu cipari. Tas nozīmē, ka pirms restaurācijas darbu uzsākšanas speciālisti sadarbībā ar draudzes pārstāvjiem apsvērs iespējas atjaunot senāko pulksteņa izskatu.

Pievieno komentāru

Liepājā