Atbrīvo no pašvaldības nodevas par vides objektu izvietošanu Liepājā

Domes deputāti piektdien, 28. jūnijā, ārkārtas sēdē nolēma atbrīvot no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu Liepājā tos astoņus uzņēmumus, kas par saviem līdzekļiem izveidojuši, izvietojuši un pilsētas vidē uztur telpiskus vides objektus ar ziedu kompozīcijām. Līdzīgs lēmums ir pieņemts arī iepriekšējos gados, tādejādi atbalstot uzņēmumu iesaistīšanos pilsētas apzaļumošanā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls

No nodevas atbrīvoti:

SIA „Lattelecom” par telpisku vides objektu ar ziedu kompozīcijām Jūras ielas sadalošajā joslā;
   
LSEZ SIA „DG Termināls” par kompozīciju „Ziedu koks” Cukura un Pulvera ielas krustojumā;
  
LSEZ SIA „Scan-Plast Latvia” par individuāli projektētiem puķu podiem (apzaļumoti) pie 15 laternu stabiem Tirgoņu ielā;
   
AS „Swedbank” par stādītu vasaras puķu kompozīciju puķu dobē Jūras un Radio ielu krustojumā;
   
AS „DNB banka” par stādītu vasaras puķu kompozīciju puķu dobē Līvas laukuma aplī;
   
SIA „Cido Grupa” par telpisku vides objektu ar stādītu augu apiņu kompozīciju Jaunajā ostmalā;
   
SIA „PICA SERVISS” par telpisku vides objektu ar ziedu kompozīcijām Jaunās ostmalas sadalošajā joslā iepretī Zemnieku ielai;
   
SIA „Baltik IT” par kompozīciju „Stārķis ziedu ligzdā” Graudu ielas  un Kūrmājas prospekta krustojumā.

Minētie uzņēmumi ir atbrīvoti no reklāmas nodevas par kopējo summu: Ls 2 200.

Lēmums tika sagatavots un no Būvvaldes puses virzīts, ņemot vērā no minētajiem uzņēmumiem saņemtās vēstules par atbrīvošanu no reklāmas maksas un nodevas, kā arī – pagājušo divu gadu veiksmīgo pieredzi, kad uzņēmumi tāpat iesaistījās pilsētas izdaiļošanā.

Arī šajā gadā pilsēta ir ieguvusi astoņas sakoptas un apzaļumotas vietas, kas pie pašreizējā pilsētas apzaļumošanai paredzētā budžeta nebūtu iespējams. 

„Turklāt tas uzskatāms par labu paraugu, kā veidojama uzņēmumu reklāma pilsētvidē,” skaidro pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule.

Būvvalde, aprēķinot reklāmas objektu izgatavošanas, apstādīšanas un kopšanas izdevumus no tirgus situācijas, secināja, ka pirmajā gadā tie kopumā būtu aptuveni Ls 66 000. Katrā nākamajā gadā, turpinot izgatavoto un uzstādīto objektu apzaļumošanu un kopšanu, izmaksas ir aptuveni Ls 16 500.  Tātad – pateicoties minētajiem uzņēmumiem, pilsētai šādi līdzekļi nav jātērē.

Pilsētas galvenā māklisniece Agita Ansule uzskata, ka minētās reklāmas kalpo kā būtisks papildinājums/alternatīva pilsētas apstādījumiem – zaļajai rotai. Viņa aicina arī citus pilsētas uzņēmumus iesaistīties šādā sadarbībā un atbalstā pilsētas tēla uzlabošanai.

Liepājas pilsētas Domes 2008. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu Liepājā” paredz, ka Dome var samazināt nodevu vai atbrīvot no tās, ja, izvietojot reklāmas objektu, tiek nodrošināta pilsētai nepieciešamās informācijas, mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana un uzturēšana, vai līdzīga rakstura darbība pilsētas infrastruktūras uzlabošanai.

Pievieno komentāru

Liepājā