Arī vairāki liepājnieki dosies protestēt pret "nelegālo imigrantu izmitināšanu Latvijā"

Otrdien, 4. augustā, arī vairāki liepājnieki dosies uz Rīgu pie Ministru kabineta protestēt pret plānoto nelegālo imigrantu izmitināšanu Latvijā, portālu informē viens no Nacionālās savienības "Taisnīgums" biedriem Viktors Birze.

Akciju Rīgā organizē biedrība "Tēvijas Sargi", sadarbojoties ar partiju Nacionālā savienība "Taisnīgums", Latviešu Nacionālistu klubu, biedrību "Daugavas Vanagi Latvijā", Nacionālo Partizānu apvienību, vīru kopu "Vilki", motociklistu klubu "Dieva su''ni", un citām organizācijām. Atbalstu akcijai pauduši arī atsevišķi Nacionālās Apvienības politiķi.

Pamatojumā teikts

Ar patiesām bažām vērojam Ministru prezidentes un valdības darbību, saistībā ar plānoto nelegālo imigrantu izmitināšanu Latvijā. Pārsteidz vieglprātība, nerēķināšanās ar tautas viedokli un steiga, kādā tiek risināts šis jautājums.

Mēs kategoriski iebilstam pret Āfrikas un Āzijas ekonomisko migrantu, ko politiķi savā retorikā bieži apzīmē ar jēdzienu “bēgļi”, izmitināšanu Latvijā.

Nostājas pamatojumā ir dažādi iemesli;

1.    Etnokulturālais aspekts. Vērojot, cik gausi notiek padomju laika iebraucēju integrēšanās Latvijā, nav ne mazāko šaubu, ka etniski, kulturāli un lingvistiski daudz svešāki iebraucēji faktiski neintegrēsies nemaz. To arī redzam Rietumeriopas valstīs, kur iebraucēji veido pašpietiekamas un noslēgtas kopienas, kurās vietējiem nav nekādas noteikšanas. Latvijas gadījumā tas būtu īpaši traģiski, jo padomju kolonizācijas laikā Latvijā izmitināto iebraucēju īpatsvars jau šobrīd ir lielākais ES, tas latviešiem varētu nozīmēt etnisku katastrofu.

2.    Drošības aspekts. Neuzskaitot daudzos traģiskos atgadījumus dažādās Eiropas valstīs, kurā tieša loma bijusi islāmticīgiem imigrantiem, vēlamies atgādināt kaut vai tikai Latvijas Drošības policijas paziņojumu par to, ka imigrantu uzņemšana rada papildus drošības riskus. Maskējoties zem patvēruma meklētāju statusa, Latvijā var iekļūt dažādu teroristisku organizāciju kaujinieki. Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka tūkstošiem kilometru garš ceļš maksā tūkstošiem eiro, kas ir ievērojama summa pat mums Latvijā. Ņemot vērā imigrantu izcelsmes valstu dzīves līmeni, ir skaidrs, ka šādu naudu var atļauties tikai ar noziedzību saistītas personas. Arī Rietumeiropas pieredze rāda, ka imigrantu skaita pieaugums būtiski palielina noziedzības līmeni, piemēram, Itālijā, kur imigrantu īpatsvars ir tikai 7%, viņu veikto izvarošanas noziegumu īpatsvars ir 40%. Būtiski pieaug ar vardarbību un narkotikām saistītie noziegumi. Nedrīkst aizmirst, ka islama reliģijas un nežēlīgas vides apstākļos, priekšstats par cilvēka dzīvības vērtību, īpašuma neaizskaramību un sievietes tiesībām ir izveidojies radikāli atšķirīgs no Latvijā pieņemtā.

3.    Brīvprātīgi - piespiedu kārtā. Jautājumā par tik būtiskām izmaiņām, valdībai, pirmkārt, būtu jāvēršas pie tautas pēc tās pilnvarojuma. Tā kā tas netiek darīts, nav ne mazākās ticības apgalvojumiem par to, ka imigrantu uzņemšanai ir vienreizējs raksturs. Gluži otrādi - tas rada pārliecību, ka šis ir tikai sākums plānveidīgai imigrantu izmitināšanai Latvijā. Bieži tiek pieminēta solidaritāte ar pārējo ES, spēlēts uz dvēseles stīgām, piesaucot latviešu bēgļus pēc Otrā pasaules kara. Tas ir nekorekti un melīgi - latviešu bēgļi bēga bailēs par dzīvību, nevis meklēja lielākos pabalstus, latviešu bēgļi neveidoja noslēgtas un pamatnācijai naidīgas kopienas, latviešu bēgļi deva savu ieguldījumu to valstu attīstībā, kurās tie apmetās, vienmēr ar cieņu un pietāti izturoties pret savu mītnes zemi un tās paražām! Mēs varam savu iespēju robežās sniegt ieguldījumu palīdzībā reāliem bēgļiem, piedaloties, piemēram, bēgļu nometņu celtniecībā Āfrikas valstīs, bet Latvijai nav pienākuma piedalīties kolektīvā etnokulturālā pašnāvībā!  1940.gada 4.augustā PSRS Augstākā Padome, noklausoties ”Saeimas” pilnvarotās delegācijas pieteikumu, nolēma apmierināt ”latviešu tautas lūgumu un uzņemt Latviju PSRS sastāvā”. Ir pagājuši 75 gadi, un atkal jau tautas vārdā, neprasot tās viedokli tiek lemts par tālejošām un mūs visus skarošām izmaiņām. Tādēļ aicinām visus piedalīties un atbalstīt 4.augusta protesta akciju pret imigrantu piespiedu uzņemšanu Latvijā! Tā notiks pulksten 18.00, Rīgā, pie valdības nama, Brīvības ielā 36.

Kā ziņots, 6.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja, ka Latvija divu gadu laikā Eiropas Savienības pārvietošanas programmas un mītnesvietas maiņas programmā solidāri uzņems kopumā 250 bēgļus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Pievieno komentāru

Liepājā