Apstiprināts Liepājas 2017. gada budžets 73 miljonu eiro apmērā

Ceturtdien, 8. decembrī, Liepājas domes sēdē apstiprināts Liepājas pašvaldības 2017. gada budžets. Pamatbudžeta ienākumi un izdevumi plānoti vienādi  - 73, 3 miljoni eiro, informē Liepājas dome.

Budžeta ieņēmumu lielāko daļu (51, 2%) sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, nekustamā īpašuma nodokļu (4, 8%)  ieņēmumi un valsts mērķdotācijas (31, 2%), izdevumu daļu - atalgojuma sakārtošana izglītības iestāžu darbiniekiem, pilsētas ielu remontu un ietvju sakārtošana mikrorajonos, kā arī braukšanas maksas atlaižu nodrošināšana sabiedriskajā transportā. Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem un līdzekļu atlikuma 825 780 eiro apmērā no dažādiem projektiem.

Speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi plānoti 6 241 673 eiro apmērā. Ieņēmumi un izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem - 118 360 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā