Apstiprina Liepājas skolu un pirmsskolas iestāžu audzēkņu izmaksas

Liepājas domes sēdē 22. janvārī apstiprinātas viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Liepājas izglītības iestādēs 2015. gadā, lai Izglītības pārvalde varētu veikt savstarpējus norēķinus ar citām pašvaldībām, kurās deklarētie bērni mācās Liepājā, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, veikusi faktisko izmaksu aprēķinus uz vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Faktiskās izmaksas uz vienu audzēkni Liepājas skolās mēnesī ir vidēji 31,97 eiro, bērnudārzos – 132 eiro. Tās veido pedagogu un tehnisko darbinieku darba samaksa, darba samaksa bērnudārzu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem līdz 5 gadu vecumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Izmaksās iekļauta dažādu pakalpojumu apmaksa – mēbeļu, mācību līdzekļu un datortehnikas iegāde, materiāli un energoresursi – maksa par siltumu, elektrību, gružu uzvešanu un citi pakalpojumi. Izmaksas veido arī izglītības iestāžu ēku un telpu remonti to uzturēšanai ikdienā.

Uzsākot 2014./2015. mācību gadu, tika noslēgti 44 līgumi ar citām pašvaldībām par 638 audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet deklarētās dzīves vietas ir citu pašvaldību piederošās teritorijās.
Liepājas pašvaldība 2014.gadā ir noslēgusi arī līgumus ar 44 pašvaldībām par 436 audzēkņiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Liepājas pilsētā, bet tie izglītojas citās pašvaldībās.

Lielākā daļa skolēnu, kuri apmeklē izglītības iestādes  Liepājā, dzīvo apkārtējos novados – Grobiņas, Nīcas, Durbes. Liepājas skolas un bērnudārzus apmeklē arī bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Rīgā, Daugavpilī un citviet Latvijā.

2015. gadā ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem tiek prognozēti  254259,63 eiro apmērā. Salīdzinot ar  2014. gadu,  ieņēmumi palielinājums šogad plānots  13 292 eiro apmērā.


Faktiskās izmaksas uz vienu audzēkni gadā un mēnesī Liepājas skolās (eiro):
Centra sākumskola – 377,70 (31,48)
Ezerkrasta sākumskola – 312,26 (26,02)
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – 730,50 (60,88)
A.Puškina 2.vidusskola – 386,20 (32,18)
3.pamatskola – 530,34 (44,20)
DALP 5.vidusskola – 309,58 (25,80)
J.Raiņa 6.vidusskola – 415,52 (34,63)
7.vidusskola – 324,18 (27,02)
8.vidusskola – 431,33 (35,94)
J.Čakstes 10.vidusskola – 362,67(30,22)
12.vidusskola – 369,58 (30,80)
15.vidusskola – 294,46 (24,54)
Vakara (maiņu) vidusskola – 300,50 (25,04)

Faktiskās izmaksas uz vienu audzēkni gadā un mēnesī pirmsskolas izglītības iestādēs (eiro):

Margrietiņa – 1853,14 (154,43)
Sprīdītis – 1841,53 (153,46)
Pūcīte – 1715,12 (142,93)
Kāpēcītis – 1572,32 (131,03)
Pienenīte – 1190,14 (99,18)
Gailītis – 2006,12 (167,18)
Liepiņa – 1617,30 (134,78)
Liesmiņa – 1859,44 (154,95)
Saulīte – 1437,38 (119,78)
Rūķītis – 1710,40 (142,53)
Pasaciņa – 1805,68 (150,47)
Dzintariņš – 1518,91 (126,58)
Zīļuks – 1597,88 (133,16)
Mazulītis – 1346,97 (112,25)
Delfīns – 1729,45 (144,12)
Stārķis – 1376,36 (114,70)
Sauleszaķis – 1578,08 (131,51)
Kristīgā PII – 1487,41 (123,95)

Pievieno komentāru

Liepājā