Apstiprina Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē ieguvējus

Ekspertu komisija Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē saņemšanai vienprātīgi apstiprinājusi visus četrus izvirzītos pretendentus: Dr. paed. Rūtu Ķemeri nominācijā “Gada balva starpnozaru pētniecībā”, Dr. philol. Anitu Helvigu nominācijā “Gada promocijas pētījums”, Dr. philol. Ingu Blisku nominācijā “Jaunā zinātnieka balva” un Mg. sc. ing. Kasparu Lauri nominācijā “Gada maģistra pētījums”, ziņo Liepājas pašvaldība.

Rūta Ķemere Gada balvai zinātnē izvirzīta par promocijas darbu “Latvijas skolu ar vācu valodas specializāciju pedagoģiskā darbība sabiedrības daudzvalodības veicināšanā”.

Anita Helviga balvai izvirzīta par promocijas darbu “Latviešu literatūrzinātnes terminoloģija: vēsturiskais, lingvistiskais un terminogrāfiskais raksturojums”.

Savukārt Inga Bliska balvai izvirzīta par promocijas darbu “Franču valoda kā trešā valoda Latvijā: leksiski semantiskais mācību līmenis”. 

Kasparu Lauri Gada balvai zinātnē nominācijā “Gada maģistra pētījums” izvirzījusi Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte. Kaspara Laura maģistra darbs  aizstāvēšanā saņēma izcilu vērtējumu.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās Liepājas Universitātes pētniecības jomās. Gada balvu zinātnē Liepājā piešķir piekto gadu, kopējais balvas fonds šogad ir 2500 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā