Apstiprina jaunos atkritumu apsaimniekošanas tarifus; būs jāpārslēdz līgumus

Liepājas domes 18. augusta sēdē deputāti apstiprināja jaunos atkritumu apsaimniekošana tarifus. Kad pašvaldība būs noslēgusi līgumus ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem, iedzīvotājiem divu mēnešu laikā būs jāpārslēdz savi līgumi. Daudzdzīvokļu ēkās šo procesu nodrošinās ēku apsaimniekotāji. Informācija par līgumu noslēgšanas termiņiem  tiks paziņota atsevišķi, informē Liepājas pašvaldība.

Turpmāk Liepājas pilsētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atkarībā no cilvēka dzīvesvietas sniegs šādi atkritumu apsaimniekotāji – no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam –  SIA “Clean R”, SIA “Tranzīts L Waste” un SIA “EKO joma”, savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas Ziemeļu robežai –  SIA “Eko Kurzeme” un SIA “Eco Baltia vide”,

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu zonā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam būs 11,89 eiro bez PVN  par vienu kubikmetru, savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai – 11,90 eiro bez PVN.

Atkritumu apsaimniekotāji piedāvās atkritumu izvešanu pilsētā atbilstoši faktiskajam atkritumu apjomam, ja nepieciešams katru dienu, tai skaitā svētdienās. Visiem klientiem bez maksas tiks uzstādītas sadzīves atkritumu savākšanas tvertnes. Papildus atkritumu tvertnēm iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties 60 litru maisus, kas tiks savākti vienlaikus ar konteinera iztukšošanu un par to savākšanu netiks piemērota papildu maksa tai, kādu iedzīvotājs būs samaksājis iegādājoties maisu. Atkritumu apsaimniekošanas zonā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam atkritumu savākšanas maisa cena būs 1,68 eiro, savukārt zonā no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai – 1,66 eiro.

Atkritumu apsaimniekotājiem turpmāk būs jānodrošina arī eglīšu izvešana pēcsvētku laikā. Ievērojot  pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo atkritumu izvešanas reižu skaitu, iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas divas reizes gadā mainīt atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atteikties no kādas izvešanas reizes, par to divas nedēļas iepriekš rakstiski informējot apsaimniekotāju.

Pievieno komentāru

Liepājā