Apstiprina Gulbju dīķa un citu objektu sakārtošanas projektu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir apstiprinājusi pašvaldības iesniegto Eiropas Savienības struktūrfondu naudas saņemšanas projektu „Tūrisma maršruts „Liepāja – kā pa notīm”.

Tas nozīmē, ka pēc nepieciešamo priekšdarbu veikšanas pašvaldība varēs parakstīt līgumu par projekta īstenošanu un uzsākt celtniecības un citus darbus.

„Pateicoties Attīstības pārvaldes veiksmīgajam dokumentu sagatavošanas darbam, pašreiz skaidri iezīmējušās iespējas šā projekta ietvaros sakārtot vairākus nozīmīgus pilsētas objektus.

Runa ir par Gulbju dīķa rekonstrukciju, Mirdzas Ķempes laukuma rekonstrukciju un dziesmas „Pilsētā, kurā piedzimst vējš” tēlu galerijas izveidi,” gandarījumu par šo jaunumu pauž Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Liepājas pilsētas Dome ir saņēmusi LIAA aģentūras vēstuli, kurā pašvaldība informēta par šā projekta apstiprināšanu.

„Projekta kopējās izmaksas ir Ls 865 557. Lielāko daļu no šīs naudas Liepāja saņems no Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” līdzekļiem, savukārt pašvaldības līdzfinansējums plānots 16 procentu apmērā,” informē Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis.

Gulbju dīķa rekonstrukcijas gaitā ir plānots izbūvēt jaunu ūdenskrātuves gultnes segumu un veikt krastu nostiprināšanu, ierīkot četras strūklakas, rekonstruēt kāpnes un dekoratīvās sienas, izbūvēt tiltiņu uz saliņas, labiekārtot Hika un Vites ielas un tām piegulošos skvērus, kā arī izveidot šā rajona apgaismojumu.

„Gulbju dīķa kompleksa autors ir slavenais arhitekts Pauls Maksis Berči. Projekta īstenošanas gaitā pilsētnieki atgūs šā kādreiz skaistā, bet tagad tehniski ļoti sliktā stāvoklī esošā rajona izmantošanas tradīcijas,” sola G. Ansiņš.

Projekta ietvaros ir paredzēts atjaunot Mirdzas Ķempes pieminekli un ap to esošo skvēru. Ņemot vērā to, ka šis piemineklis ir spilgts sava laikmeta (pagājušā gadsimta 70 - tie gadi) arhitektūras un monumentālās tēlniecības sintēzes piemērs, projektā nav plānota objekta pārbūve vai detaļu izmaiņa. Šobrīd laukuma tehniskais stāvoklis liedz to izmanto Dzejas dienu un citu pasākumu rīkošanai.

Vēl projekta ietvaros ir plānots Kūrmājas prospektā izveidot piecus vides objektus, kas visticamāk būs saistīti ar pilsētas himnā apdziedātajiem liepājnieku tēliem.

Projektu „Tūrisma maršruts „Liepāja – kā pa notīm”” plānots īstenot nākamā gada laikā.

Pievieno komentāru

Liepājā