Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Liepājā šogad iesaistīti 380 bezdarbnieki

Šogad, laika posmā no 2.februāra līdz 30.decembrim, aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” Liepājā kopumā iesaistīti 380 bezdarbnieki, kuri pilsētā sakopuši 282 objektus 297 hektāru lielā platībā.

Beidzoties Eiropas Savienības fondu (ESF) finansētajam projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, algoto pagaidu sabiedrisko darbu programma šogad tika finansēta no valsts budžeta, tādējādi radot iespēju turpināt īstenot bezdarbnieku nodarbinātības programmu pašvaldībās, informē Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Nozīmīgākie objekti, kuros šogad iesaistīti programmas dalībnieki – bezdarbnieki, ir Beberliņu sporta un atpūtas kompleksa apsaimniekošana, kur tika veikta atpūtas un ugunskura vietu izveide un uzturēšana kārtībā. Beberliņu teritorijā atrodas 16 atpūtas vietas. Vasarā nepieciešams nodrošināt publiskās peldētavas ekspluatāciju. Ziemā peldētavas teritorijā sadarbībā ar Sporta pārvaldi tiek organizētas ziemas peldēšanas sacensības. Savukārt sadarbībā ar Vides fondu regulāri tiek realizēti projekti, kas saistīti ar pilsētas teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbiem. Zvejnieku alejā ikdienā tiek kopts un uzturēts kārtībā suņu pastaigu laukums, tāpat tiek nodrošināta sanitārā tīrība Karostas pludmales un Ziemeļu mola teritorijā piecu hektāru platībā. Ik gadu tiek atjaunots un uzstādīts bērnu laukuma un atpūtas vietas inventārs ezermalā, Vaiņodes ielā, kā arī nodrošināta tā ekspluatācija vasaras sezonas laikā. Katru gadu tiek izpļautas Ezerkrasta pļavas un likvidēti krūmāji 20,5 hektāru platībā (saskaņā ar Liepājas ezera apsaimniekošanas plānu). Tāpat tiek sakopta ezera piekraste 13 hektāru platībā un attīrīta  Cietokšņa kanāla tauvas josla astoņu kilometru garumā.

„Neskatoties uz to, ka šogad pirmo reizi programma netiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda, bet gan no valsts budžeta līdzekļiem un atbalsta intensitāte ir samazinājusies, tomēr arī iesaistītie 380 bezdarbnieki ir labs rādītājs, kas nav tikai sausi skaitļi. Tie ir 380 cilvēki, kuriem tiek piedāvāts atbalsta mehānisms, sniedzot iespēju strādāt, gūt jaunas iemaņas un prasmes. No šiem cilvēkiem 12 ir atraduši pastāvīgu darbu un atgriezušies darba tirgū. Nenoliedzami šī programma ir arī  nozīmīgs ieguvums pilsētas labiekārtošanā un sakopšanā,” norāda Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu. Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē ir četri mēneši 12 mēnešu periodā.

Pievieno komentāru

Liepājā