Aicina veidot subsidētas darba vietas, kamēr var

Aprīlī jau vajadzētu slēgt līgumus par valsts subsidētām darba vietām, kas Liepājas reģionam varētu būt ap 30, pēc piešķirtā finansu apjoma spriež Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane.

"Mērķis ir radīt jaunu darbavietu nelabvēlīgā situācijā esošam bezdarbniekam vismaz uz laiku, nevis jau strādājošo “iepīt” valsts subsidētā darbavietā," uzsver D. Baumane.

Nedrīkst veidot subsidēto darba vietu, tieši pirms tam likvidējot štata vietu. Jābūt vismaz četru mēnešu periodam. Taču arī tad nedrīkst pieņemt darbā to pašu darbinieku, ar kuru jau bija darba attiecības par konkrēto darbavietu.

Par nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku atzīst gan tādus, kam regulāra darba nav bijis pēdējos sešus mēnešus, gan tos, kuri darbu veltīgi meklē ilgāk par diviem gadiem. Uz subsidētām darbavietām var pretendēt arī bezdarbnieki, kas vecāki par 50 gadiem; nav ieguvuši vispārējo vidējo vai profesionālo kvalifikāciju; kā vientuļie pieaugušie kādam ir vienīgie apgādnieki. Par nelabvēlīgā situācijā esošiem tiek atzīti arī bezdarbnieki, kuri pieder etniskām minoritātēm un kuriem ir jānostiprina valsts valodas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze.

"Darba devēji savu darbinieku izvēlas paši, mēs to nenosakām. Piemēram, ir seši kandidāti, no kuriem izvēlas darba devējs. Taču atlases sarunās piedalās aģentūras darbinieks, lai nebūtu "muļķīgu", nelikumīgu jautājumu. Cilvēki, kuri grib strādāt, ir," paskaidro D. Baumane.

Pasākumu var īstenot komersanti (izņemot ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), tāpat pašnodarbinātas personas, darba devēji var būt biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). NVA pieredze liecinot, ka valsts subsīdijas vairāk izmanto nevis lielie ražošanas uzņēmumi, bet mazie uzņēmēji, dažādu pakalpojumu sniedzēji. Eiropas Sociālā fonda projekts, kas finansē subsīdijas, nākamgad noslēdzas.

UZZIŅAI

* Valsts darba devējam nodrošina pusi subsidētā darbinieka algas, bet dotācijas apmērs vienā mēnesī nedrīkst pārsniegt minimālo mēnešalgu.

* Virsstundu darbu apmaksā darba devējs, subsīdiju par nepilnu laiku maksā atbilstoši faktiski nostrādātajam.

* Subsidētā darbavieta jāizveido vismaz uz gadu.

* Viens bezdarbnieks, ieskaitot atvaļinājumu, subsidētā darba vietā drīkst strādāt 12 mēnešus.

* Papildu informācija darba devējiem, zvanot NVA pa tālruni 63422404 vai 63489800 vai vēršoties aģentūrā.

Pievieno komentāru

Liepājā