Aicina iedzīvotājus būt aktīviem "Rožu galerijas" apspriešanā

Savu viedokli par iecerēto tirdzniecības un atpūtas centra “Rožu galerija” jaunbūvi iedzīvotāji var paust līdz 20. novembrim. Apspriešana notiks jau 13.  novembrī pulksten 17.30 viesnīcas "Līva" konferenču zālē. Līdz reāliem būvdarbiem vēl būs apmēram divus gadus ilgs projekta saskaņošanas process.

Veikali, biroji un slidotava
Pēc 13. oktobrī notikušās būvniecības ieceres prezentācijas, par kuru daļa sabiedrības nebija informēta, Liepājas Būvvalde lēmusi par apspriešanas termiņa pagarināšanu. Materiāli par centru “Rožu galerija”, kuru iecerēts uzbūvēt laukumā starp viesnīcu “Līva” un Liepājas Latviešu biedrības namu, ir pieejami domes ēkas vestibilā Rožu ielā 6, kā arī tirdzniecības nama “Kurzeme” Informācijas centrā Lielā ielā 13. Savus ieteikumus vai iebildumus iedzīvotāji var iesniegt gan Būvvaldē, gan “Kurzemes” Informācijas centrā, informē pilsētas galvenā arhitekte Iveta Ansone. Būvniecības ierosinātājs ir AS “Mēs Liepājai”, projektētājs – SIA “AKA Birojs”.

Aicina būt līdzatbildīgiem
“Rožu galerija” ir iecerēta kā daudzfunkcionāls vairākstāvu centrs, kura pazemes stāvā būs vietas 224 automašīnām. Pirmajā stāvā atradīsies pārtikas un citu preču veikali, kā arī biroju telpas. Otrajā stāvā būs gan veikali, gan kafejnīca. Trešajā stāvā plānotas izstāžu zāles un veikali, bet ceturtajā – ēdināšanas zona, plašas terases un teritorija, kur rotaļāties bērniem. Būšot arī sausā ledus slidotava.
“Uzceļot šo ēku, mainīsies līdzšinējais pilsētas vizuālais izskats, pilsētas centrā mainīsies auto transporta plūsma, būs nepieciešams risināt apzaļumošanas, labiekārtošanas un daudzus citus jautājumus,” izteikt savas domas ikvienu aicina I. Ansone.

Būvēt šogad nesāks
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Liepājas pilsētas inspektors Gunārs Silakaktiņš zina teikt, ka arhitektu birojam pie projekta vēl būšot daudz darba. Apspriešanai piedāvātajā projektā vēl nav izstrādāts uz Stendera ielas pusi vērstās ēkas fasādes risinājums. “Tāpat, pētot projektu, nebija skaidrs, kā būve varētu izskatīties no Pumpura ielas puses. Turklāt tiks zaudēts viens no skaistākajiem skatupunktiem uz Svētās Trīsvienības baznīcu,” savu viedokli neslēpj G. Silakaktiņš.
“Taču nav pareizi, ka pilsētas centrā, kur vēsturiski paredzēta apbūve, ilgu laiku stāv brīvs laukums,” atzīst G. Silakaktiņš. Inspektors paskaidro, ka līdz reālai būvdarbu sākšanai vēl ejams garš projekta pilnveidošanas un saskaņošanas process, tas varētu ilgt aptuveni divus gadus.

Pievieno komentāru

Liepājā