Advokātu birojs norāda uz nepieļaujamu iejaukšanos tiesu neatkarībā saistībā ar Liepājas tiesas spriedumu 1

Zvērinātu advokātu birojs "iLaw" vēstulē valsts augstākajām amatpersonām norāda uz nepieļaujamu iejaukšanos tiesu darbā un to neatkarībā saistībā ar šo amatpersonu publiskajiem izteikumiem par Liepājas tiesas spriedumu lietā par netiklu darbību veikšanu ar mazgadīgu meiteni.

Vēstulē advokātu birojs norāda, ka, "iepazīstoties ar vairāku valsts augstāko amatpersonu - Valsts prezidenta, Ministru prezidentes un tiesībsarga - publiskajiem paziņojumiem saistībā ar Liepājas tiesas spriedumu, kā tiesu sistēmai piederošas personas, zvērināti advokāti, kā arī Latvijas pilsoņi un nodokļu maksātāji paužam viedokli, ka ar šo ir notikusi nepieļaujama iejaukšanās tiesu darbā un to neatkarībā, kas, mūsuprāt, būtu kvalificējama kā valsts tiesiskuma vai pat konstitucionālā krīze un demokrātijas jeb valsts varas dalīšanas tiešs apdraudējums".

Birojs vēstulē raksta, ka, norobežojoties no konkrētās lietas, konkrētās tiesas un tiesnešiem, faktiskajiem lietas apstākļiem, kā arī apsūdzības un apsūdzētajiem, tomēr nevar nepamanīt bīstamu tendenci, kas apdraud to tiesiskuma daļu, kas Latvijā patlaban pastāv, nekādi nepalīdzot vairot tiesiskumu tur, kur tā trūkst. "Neaizstāvot nevienu no iesaistītajiem lietas dalībniekiem vai tiesnešiem, tomēr norādām, ka ir nepieļaujama Satversmē un citos likumos nostiprinātā tiesu neatkarības principa un taisnīgas tiesas principa tik klaja pārkāpšana no citu valsts varas atzaru puses kā šajā gadījumā, kas, mūsuprāt, robežojas ar Linča tiesu, par ko liecina jaunākās publikācijas šai sakarā, norādot uz publiskiem aicinājumiem sabiedrībai pašai izrēķināties ar apsūdzētajiem," uzsver advokāti.

Vēstulē tiek jautāts, "kā gan citādi kā vien par rupju iejaukšanos tiesas darbā nosaukt visus publiski izskanējušos paziņojumus", vēl norādot, ka savu oficiālo viedokli ir paudis arī tiesībsargs, kurš, pat neiepazīstos ar sprieduma motīviem un lietas materiāliem, ir atļāvies publiski paust viedokli, ka sods, ko piespriedusi Liepājas tiesa, ir neadekvāts.

"Turklāt šī jautājuma publiskošana ir aktualizējusi vēl kādu jautājumu - līdz šim, vēršoties Tieslietu ministrijā ar lūgumu izvērtēt tiesneša, mūsuprāt, klaji nelikumīgu un spēkā stājušos (nepārsūdzamu) nolēmumu, kas šķietami un ievērojami pārsniedz tiesneša kompetenci vai profesionālā riska robežas, ministrija tās valsts sekretāru un valsts sekretāru vietnieku personā mums nemainīgi ir atbildējuši ar frāzi, ka tiesneši ir neatkarīgi un Tieslietu ministrija nav tiesīga iejaukties tiesas darbā. Rodas jautājums, vai tiesneši, kuri pieņem nepārsūdzamus nolēmumus, tiek vērtēti un sistemātiski pārbaudīti vispār? Jo pašreizējā pieredze liecina, ka tiesnešu darbu izvērtēšana notiek vien gadījumos, ja iesaistās prese, bet tad - neatkarīgi no tā, vai lietas izskatīšana jau ir pabeigta vai tā joprojām tiek izskatīta, kur tiešām būtu pamats runāt par tiesas neatkarības apdraudējumu," tā vēstulē bažījas advokāti.

Advokāti min, ka pašreiz Latvijā sāk nostiprināties prakse, ka tiesnešu rīcība un lēmumi konkrētās lietās tiek vērtēti, reaģējot uz plašsaziņas līdzekļos atspoguļotu skandalozu informāciju, nereti pat tiešāk vai netiešāk tā iejaucoties lietas izskatīšanā. "Tāpēc lūdzam valsts amatpersonas norobežoties no lietām, kas vēl atrodas izskatīšanas stadijā tiesās, konkrētajā lietā norādot, ka emocionālie izteikumi radušies faktisko apstākļu, kas nevar atstāt vienaldzīgu nevienu, ietekmē. Vienlaikus arī aicinām Tieslietu ministriju gadījumos, ja tā saņem sūdzības par konkrētu tiesnešu pieļautiem iespējamiem likuma pārkāpumiem jau izskatītā lietā, sūdzību izvērtēt pēc būtības, nevis realizēt dubultus standartus - publiska skandāla neesamības gadījumā neskatot sūdzību pēc būtības, to pat nenododot izskatīt ministram personīgi, aizbildinoties ar tiesnešu neatkarību un otrādi - aktīvi iejaucoties tiesas darbā masu informācijas līdzekļos aktualizētos gadījumos," rezumēts vēstulē.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

DNS

Tiesu vara NAV neatkarīga. Tiesu vara IR pakļauta likuma varai, nevis tiesnešu un advokāteļu patvaļai !!!!!

pirms 6 gadiem, 2015.07.18 20:07

Liepājā