A.Puškina 2.vidusskola piedāvā interaktīvas latviešu valodas apguves metodes

3.februārī Liepājas pilsētas domes saskaņas komisija devās izbraukuma sēdē uz A.Puškina 2.vidusskolu, lai diskutētu par latviešu valodas apguvi un citiem mazākumtautību un trešo valstpiederīgo integrācijas jautājumiem, kā arī, lai uzzinātu par metodēm, kas tiek izmantotas A.Puškina 2.vidusskolā latviešu valodas apguvē.

A. Puškina 2.vidusskolas direktore Edīte Plamše, direktores vietnieces Natālija Bagirova un Raisa Stunžāne, kā arī vairāki skolotāji, skolēni no 1.– 9.klasei un viņu vecmāmiņas interaktīvā veidā iepazīstināja Liepājas pilsētas domes saskaņas komisijas sēdes locekļus ar metodēm, kā skolas audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem tiek interesantā un saistošā veidā mācīta latviešu valoda.

A.Puškina 2.vidusskola sēdes laikā prezentēja sekojošus jautājumus – „atbalsts mazākumtautībām un trešo valstu valstpiederīgajiem latviešu valodas un kultūras apguvē”, „konstruēšana – palīgs pilsoniskās izglītības īstenošanā”, „eiroliepājnieki par integrāciju Liepājā”, „globālās izglītības nozīme” un „vecmāmiņu klubiņš sabiedrības saliedēšanai”.

Saskaņas komisija tika iepazīstināta ar skolas metodoloģiju, kas tiek izmantota integrējot mazākumtautiešus un trešo valstu valstpiederīgos dažādās vecuma grupās. Metodes un sasniegtie rezultāti tika gan aprakstīti, gan vizuāli demonstrēti ar skolotāju un skolēnu līdzdalību. Piemēram, 1.-4. klašu skolēni, izmantojot populāros rotaļlietu Lego klucīšus, tiek mācīti aprakstīt sev apkārt esošo vidi, savukārt vecāko klašu skolēni stāstot par Liepāju un globāliem procesiem, apgūst ne tikai latviešu valodu, bet arī ģeogrāfiju un ekonomiku. Nobeigumā tika prezentēts arī A.Puškina 2.vidusskolas vecmāmiņu klubiņš un tā nozīme skolas sabiedriskajā dzīvē jau 15 gadu garumā.

„Esmu patiesi priecīga, ka radīta interese par latviešu valodas apguves nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā. Uzskatu, ka realizējot līdzīgas vai tādas pašas valodas apguves metodes, ir nepieciešama kopīga mērķa izpratne un mērķtiecīgs visa kolektīva darbs; tas ietver skolotāju tālākizglītību, metodisko materiālu izstrādāšanu, pieredzes nodošanu un pats svarīgākais skolēnu un skolotāju iesaistīšanos projektos, konkursos un inovācijās,” savās pārdomās pēc saskaņas komisijas sēdes dalījās A.Puškina 2.vidusskolas direktore Edīte Plamše.

„Esmu gandarīts, ka A.Puškina 2.vidusskola atbalsta un palīdz pašiem jaunākajiem Liepājas iedzīvotājiem integrēties sabiedrībā, gan īstenojot valodas apguvi, gan veidojot kultūras izpratni. Metodes, kuras izmanto A. Puškina 2.vidusskola, ir labs piemērs kā interaktīvā veidā padarīt mācību procesu aizraujošu un bērnam saistošu,” pēc izbraukuma sēdes komentēja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

Pēc sēdes interaktīvās daļas, saskaņas komisija diskutēja par latviešu valodas apguvi Liepājā, par iespējām, kādas nodrošina pašvaldība un kā tās pilnveidot un uzlabot. Kā viens no priekšlikumiem bija veidot diskusiju vakarus, lai nostiprinātu kursos apgūtās valodas zināšanas. Par konkrētu attīstības plānu latviešu valodas apguves uzlabošanai Liepājā tiks runāts arī nākamajās saskaņas komisijas sēdēs.

Informāciju sagatavoja:
Daira Bērtule,
Liepājas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas praktikante

Pievieno komentāru

Liepājā