2016. gada kultūras projektu konkursā līdzfinansējumu saņems 34 projekti

Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisija 8.martā izvērtēja iesniegtos projektu pieteikumus un lēma, ka līdzfinansējumu saņems 34  projektu pieteikumu iesniedzēji. Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties interneta lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā “Projekti”.

Liepājas Kultūras pārvalde kultūras projektu konkursa pieteikumus pieņēma līdz š.g. 22. februārim. Kopumā tika saņemti 80 projektu pieteikumi, no tiem visvairāk pieteikumu saņemts mūzikas, dejas un vizuālās mākslas nozarē. Kopējā summa, kas tika prasīta projektu realizācijai, ir vairāk kā 240 000 eiro, kas sešas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu – 40 000 eiro, informē LPPI "Kultūras pārvalde" attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

Iesniegtie projekti veicina jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu Liepājā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, kā arī veicina starptautisku pasākumu norisi Liepājā. Tāpat vairāki projekti sekmē radošo industriju attīstību un nodrošina pētījumus par Liepājas kultūras un mākslas telpu.

Vēstules par noraidītajiem projektu pieteikumiem tiks sagatavotas un nosūtītas uz iesniedzēju norādītajām adresēm pa pastu. Līdzfinansējuma līgumi tiks sagatavoti un nosūtīti pa pastu līdz 24. martam. Parakstot līgumu par līdzfinansējumu, jāiesniedz piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma tāme.

Kā ziņots iepriekš, Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātā projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplinārus projektus. 2016. gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2016. gada 27. marta līdz 2017.gada 26. martam. Piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500 līdz 5000 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā