200 iedzīvotāji prasa nodrošināt cietā kurināmā elektrostacijas būvniecības ieceres caurskatāmu apspriešanu

Liepājā ap 200 iedzīvotāji parakstījuši Liepājas Būvvaldei, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Vides ministrijai un pašvaldībai adresētu vēstuli ar prasību nodrošināt Liepājā plānotās cietā kurināmā elektrostacijas būvniecības ieceres "caurspīdīgu apspriešanu", aģentūra LETA uzzināja Liepājas domē.

Viena no vēstules autorēm, Brigita Maksimova, aģentūru LETA informēja, ka savākti vēl 100 paraksti, kas tuvākajā laikā tikšot iesniegti Liepājas domē.

Maksimova jau iepriekš aktīvi iesaistījusies Liepājā nozīmīgu projektu apspriešanā, vākusi parakstus, piedalījusies piketos, bijusi sabiedriski aktīva jautājumos, kas saistīti ar vides aizsardzību.

Vēstulē paustas bažas par nekustamā īpašuma vērtības iespējamo samazināšanos cietā kurināmā elektrostacijas tuvumā un iespējamo vides piesārņojumu.

"Domājot par nākamajām paaudzēm, mūsu uzskats un pārliecība ir, ka Liepājā būtu attīstāmas videi draudzīgākas elektroenerģijas ieguves iespējas. Tā kā mūsu dzīves vieta atrodas Liepājā, vēlamies būt aktīvi un izmantot savas iedzīvotāju tiesības un piedalīties publiskajā apspriešanā," teikts vēstulē.

Jau ziņots, ka Liepājā paredzēts būvēt cietā kurināmā elektrostaciju, kam Liepājas dome jau rezervējusi 29,4 hektāru zemesgabalu Latgales ielā 4 - Liepājas nomalē starp Tosmares ezeru, Zaļo birzi, Tosmari un Karostu.

Pēc attiecīgā detālplānojuma pabeigšanas pašvaldība lems jautājumu par zemes gabala iznomāšanu konkursa uzvarētājam uz 30 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Pēc cietā kurināmā elektrostacijas būvniecības pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, pašvaldība lems jautājumu par zemes nodošanu atsavināšanai.

Jau ziņots, ka viena no piemērotākajām stacijas būvniecības vietām minēta teritorija Liepājā, kas ir pašvaldībai piederošā zeme. Šis apstāklis ļauj vienkāršāk risināt zemes īpašuma jautājumus.

Projekta īstenošanas gaitā Latvijas valsts nostiprinās un paplašinās energoapgādes iespējas un neatkarību. Savukārt Liepājas pilsētai tiks piesaistītas ievērojamas investīcijas un izveidotas jaunas darba vietas.

Jau pirms 20 gadiem tieši Liepājā tika vērtēta iespēja būvēt jaudīgu elektroenerģijas ražotni. Tās izbūve uzlabotu elektroapgādes drošību visā Latvijā un īpaši Kurzemē, samazinātu zudumus elektroenerģijas pārvadē, kā arī radītu priekšnoteikumus vietējā kurināmā - koksnes un atkritumu - izmantošanai.

Veiktie aprēķini liecina, ka Liepāja elektroenerģijas patēriņa ziņā ieņem stabilu otro vietu aiz Rīgas. Pie tam šādas elektrības ražotnes izbūve nodrošinātu Liepājai siltumenerģijas kā blakus produkta avotu.

Veicot detālplānojuma dokumentu izstrādi, notiks sabiedriskā apspriešana, un iedzīvotāji par to tiks informēti un aicināti paust savu viedokli.

Pievieno komentāru

Liepājā