12. maijs – Starptautiskā Māsu diena

Veselības aprūpes sistēma joprojām mainās – dažādu iemeslu dēļ samazinās veselības aprūpē strādājošo darbinieku skaits. 2010. gadā darbu Latvijas ārstniecības iestādēs pameta 35 māsas, liecina statistikas dati.

Vienlaicīgi turpinās veselības aprūpes iestāžu reorganizācija. Arvien lielāku ietekmi uz ārstniecības personālu atstāj psihosociālie faktori, piemēram, neziņa darbā, raizes par nākotni, novecojoša strādājošo populācija, darba intensifikācija, jaunu prasmju nepieciešamība, atbildības palielināšanās.

Līdz ar to ārstniecības iestādēs strādājošiem, īpaši māsām, ikdienā jāsastopas ar daudzām stresa situācijām, kas zināmā mērā veicina emocionālo spriedzi, kuras tālākās izpausmes ir fiziskais un psihiskais nogurums.

Šobrīd māsu praksē un aprūpes procesā kopumā ir novērojamas pārmaiņas - pieaug prasība pēc māsām, kuras pārvalda plašu darbības spektru, ar izcilām manipulāciju prasmēm, prot precīzi un ātri strādāt ar dokumentiem, piemīt labas datorprasmes, spēja vadīt un organizēt. Vienlaikus no māsām tiek gaidīta saprotoša, empātiska un toleranta attieksme ne tikai pret pacientu un piederīgajiem, bet arī attiecībās ar pārējiem darba kolēģiem. Viņām jābūt smaidīgām, laipnām, stiprām, vārdu sakot- visu varošām. Bet vai nav par daudz prasīts? Arvien biežāk māsas izvēlas citu darbu, kur nav tik lielu prasību, atbildības un pastāvīga stresa.

Novērojama arī negatīva tendence Māszinību studentu vidū, proti, topošās māsas, kaut arī darbs ir tīkams un pa spēkam, ar ļoti lielu varbūtību plāno strādāt jebkur, tikai ne māsas profesijā. Kā norāda Māszinību studenti, galvenais iemesls ir zemais atalgojums, nesakārtotā veselības aprūpes sistēma kopumā, pieaugošais noslogojums un atbildība.

Māsas apbēdina arī sabiedrības attieksme, kas pārsvarā uzskata, ka lielāko darbu paveic ārsti speciālisti. Gribas iebilst, jo tieši māsas ir tās, kas diendienā cieši kontaktējas ar pacientiem un viņu piederīgajiem, un ļoti daudzos gadījumos māsas zināšanas, prasmes, novērošanas spējas un pieredze izglābj pacientam dzīvību.

Vēlreiz gribu akcentēt, ka aprūpe ir komandas darbs, un katrs tās dalībnieks ir svarīgs un nozīmīgs!

Lai Jums, kolēģi, jauka Māsu diena un neizsīkstošs komandas darbs!

VSIA "Piejūras slimnīca" Onkoloģiskās klīnikas galvenā māsa
Rigonda Kalna

Pievieno komentāru

Liepājā