Zināmi akcijas "Abonē laikrakstu "Kursas Laiks" 2020. gadam un laimē" uzvarētāji

Noslēgusies SIA “Reģionu Mediji” abonēšanas akcija “Abonē laikrakstu “KURSAS LAIKS” 2020. gadam un laimē”!

Laimestus varat saņemt laikraksta “KURSAS LAIKS” redakcijā: Pasta ielā 4, Liepājā, līdz šā gada 7. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Par laimestiem sīkāk varat uzzināt, zvanot uz redakcijas tālruni 63481797, 29619882.

Loterijas atļaujas nr. 6009

SIA ''Rehabilitācijas centrs Līgatne'' dāvanu karte (6 mēnešu derīguma termiņš)
1.Gotfrīds Kalns Dunikas pagastā

SIA “Bernātu Dzintariņš” dāvanu karte
1.Mirdza Zommere Kazdangas pagastā
2.Austra Kalniņa Gaviezes pagastā
3.Ona Druskina Lažas pagastā

Aija Brūna, tējas dāvanu komplekts
1.Lilita Prāmalte Cīravas pagastā
2.Vija Katlapa Bunkas pagastā
3.Anita Zomberga Liepājā
4.Lilija Baltbārde Medzes pagastā
5.Skaidrīte Lūka Dunalkas pagastā

Gatis Graudužis, dāvanu komplekts (medus ar vaska sveci)
1.Līvija Rīcina Vaiņodes pagastā
2.Sarmīte Novicka Medzes pagastā
3.Daiga Grīnberga Rucavas pagastā
4.Arvīds Jansons Cīravas pagastā
5.Ieva Blūmane Dunalkas pagastā
6.Ilga Balcere Bārtas pagastā
7.Amālija Gruntmane Sakas pagastā
8.Broņislava Juzupe Kazdangas pagastā
9.Katrīna Pērkona Rucavas pagastā
10.Inārs Jaunzems Priekules pagastā

SIA ''Izdevniecība Dienas Žurnāli'' žurnāla ''Leģendas'' abonements 3 (trīs) mēnešiem
1.Laima Sandere Dunikas pagastā
2.Marta Medne Kalētu pagastā
3.Lidija Ķergalve Rucavas pagastā
4.Alma Heringa Nīcas pagastā
5.Elvīra Sileniece Otaņķu pagastā
6.Silvija Bildjuga Laidu pagastā
7.Inese Grante Dunikas pagastā
8.Elga Kalna Liepājā
9.Aina Svara Ošupes pagastā
10.Erna Priedola Aizputē

SIA ''Izdevniecība Dienas Žurnāli'' žurnāla ''Veselība'' abonements 3 (trīs) mēnešiem
1.Aldona Freidenfelde Priekulē
2.Ligita Skrube Bārtas pagastā
3.Ināra Jansone Aizputes pagastā
4.Helga Zaļā Nīcas pagastā
5.Guntis Bucenieks Aizpute
6.Erna Drulle Pāvilostā
7.Lilija Blīgzna Vērgales pagastā
8.Ojārs Novads Vērgales pagastā
9.Herta Freimane Cīravas pagastā
10.Silvija Pizika Vaiņodes pagastā

SIA ''Izdevniecība Dienas Žurnāli'' žurnāla ''Citāda pasaule'' abonements 3 (trīs) mēnešiem
1.Jānis Laugalis Rucavas pagastā
2.Ilga Mizēna Medzes pagastā
3.Austra Eglīte Kalvenes pagastā
4.Dzintra Liepiņa Cīravas pagastā
5.Valija Mame Vaiņodes pagastā
6.Vilnis Ašmis Priekule pagastā
7.Sandra Rāte Otaņķu pagastā
8.Anna Dimzēna Aizputē
9.Mārīte Druskina Cīravas pagastā
10.Adelija Abrutiene Priekulē

ZS „Turaidas” BIO saukstēšanās tēja (komplektā 3 tējas)
1.Elvīra Borisova Kalvenes pagastā
2.Alberts Geršauskis Durbē
3.Vladislavs Vanags Tadaiķu pagastā
4.Aija Andžāne Aizputē
5.Inese Riežniece Gaviezes pagastā
6.Liesma Ungere Aizputē
7.Jānis Kuļšs Priekulē
8.Ārija Cepurniece Bunkas pagastā
9.Ilga Kapiņa Dunalkas pagastā
10.Milda Gričeliene Vērgales pagastā
11.Kārlis Vēberis Aizputes pagastā
12.Marta Rosvalde Bunkas pagastā
13.Edvīns Paipa Liepājā
14.Alvīne Plēpe Saldus pagastā
15.Elga Upīte Durbes pagastā
16.Rita Tiļuga Dunikas pagastā
17.Vija Dolmane Sakas pagastā
18.Ruta Treimane Vērgales pagastā
19.Līvija Burve Priekulē
20.Vitauts Vanags Vaiņodes pagastā
21.Vaira Bērziņa Embūtes pagastā
22.Rasma Sandere Liepājā
23.Andris Ošenieks Dunalkas pagastā
24.Valdis Priediens Rucavas pagastā
25.Ilona Blumberga Vaiņodes pagastā
26.Anita Ozoliņa Virgas pagastā
27.Ilze Gūža Priekulē
28.Dzintra Gansone Kazdangas pagastā
29.Anna Kupše Aizputē
30.Olita Tkačuka Priekulē
31.Biruta Strēlniece Aizputē
32.Māra Dīriņa Aizputē
33.Inga Sisene Priekules pagastā

20191106-2237-abone.jpg

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas