Zemnieku saeima aicina tērēt miljonus lauku ceļu sakārtošanai, nevis apmežošanai

Zemnieku saeima ir sašutusi par Zemkopības ministrijas izvēli novirzīt 12 miljonus latu no Lauku attīstības programmas (LAP) līdzekļiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanai papildus jau paredzētajiem 15 miljoniem mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Zemnieku saeima uzskata, ka šos līdzekļus lietderīgi būtu novirzīt lauku ceļu sakārtošanai, nevis turpināt apmežot lauksaimniecībā izmatojamās zemes, uz kurām var attīstīt dažādu lauksaimniecisko darbību, tai skaitā gaļas lopkopību, par kuras attīstīšanas veicināšanu pati ministrija arī iestājas. Šis lēmums par līdzekļu piešķiršanu lauksaimniecības zemju apmežošanai ir pretrunā arī ar pašas Zemkopības ministrijas nosprausto mērķi – atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā vēl vismaz 500 000 ha zemju.

Plānojot LAP pasākuma Pamatpakalpojumi līdzekļu izlietošanu, pašvaldības, zinot kritisko ceļu stāvokli laukos, kopīgi ar lauksaimnieku organizācijām un ministri Laimdotu Straujumu nolēma, ka LAP paredzētie līdzekļi ir jānovirza tieši lauku ceļu sakārtošanai, īpaši pievēršot uzmanību tiem ceļiem, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražotāji. Sākotnēji šim pasākumam bija plānots novirzīt 60 miljonus latu, bet šobrīd paredzēti vien 40 miljoni, par kuriem, pēc Satiksmes ministrijas aprēķiniem, var sakārtot ceļus līdz nedaudz vairāk kā 50 zemnieku saimniecībām. Zemnieku Saeimai nav skaidras Zemkopības ministrijas nostādnes, jo tā vietā, lai domātu par ieguvumu visiem lauku iedzīvotājiem un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, Zemkopības ministrija vēlas novirzīt ievērojumus līdzekļus valsts mežiem un ārvalstu investoriem.

Pēc Valsts meža dienesta datiem, mežu platības Latvijā ir 3 007 260 ha, no kuriem valstij pieder 1 496 825 ha, pārējie - privātīpašumā. Kā liecina publiskā telpā pieejamā informācija, vairāk kā 13% mežu pieder ārvalstu investoriem. Pēc Valsts zemes dienesta apkopotās informācijas, laika posmā no 2006.gada līdz 2011.gadam lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) ir samazinājusies par 512 711 ha, savukārt meža platības ir pieaugušas par 657 067 ha. Zīmīgi, ka pēdējo gadu laikā meža platību dinamika ir tikai augusi. Kā norāda Valsts meža dienesta mājas lapā publicētā informācija, ja 1935. gadā meža platības Latvijā bija 1,76 milj. ha, tad, sākot ar 2004.gadu, meža platības pieaug līdz 2,92 milj. ha un šobrīd meža platības aizņem jau 3,00 milj. ha jeb 52% no Latvijas sauszemes platības (5,8 milj. ha.), bet LIZ kopējā platība ir vien 2,4 milj. ha.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas