Vidējā vecuma pensija valstī ir 190 lati

Vidējais vecuma pensijas apmērs Latvijā ir 190 lati, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati.

Latvijā ir 488 000 vecuma pensijas saņēmēju, no kuriem lielākā daļa jeb 53% saņem 190 līdz 200 latu lielu pensiju. Tai pašā laikā gandrīz ceturtdaļa jeb 24% pensionāru nesaņem pat tik lielu vecuma pensiju.

Kā liecina VSAA apkopotā informācija, Latvijā ir 115 699 cilvēku, kuriem jāiztiek ar 150 latu vai vēl mazāku pensiju. Aptuveni 26 486 cilvēku pensijas nav lielākas par 100 latiem, tostarp ir arī 4923 pensionāri, kuri saņem 50 latu lielu vai vēl mazāku pensiju.

Vēl 24% vecuma pensijas saņēmēju pensijas ir lielākas par 200 latiem. Pensiju, kas lielāka par šo summu, bet nepārsniedz 300 latus, saņem 88 762 cilvēki, savukārt pensiju, kas pārsniedz 300 latus un sniedzas pat līdz 800 latiem, saņem 21 446 pensionāri, bet pensiju, kas lielāka par 800 latiem vai pārsniedz 1000 latus, saņem 2196 cilvēki.

Labklājības ministrija atgādina, ka vecuma pensiju piešķir un aprēķina katram individuāli. Aprēķinā tiek ņemts vērā cilvēka uzkrātais pensijas kapitāls laikā no 1996.gada līdz pensijas piešķiršanas mēnesim, vidējās apdrošināšanas iemaksu alga laikā no 1996.gada līdz 1999.gadam, kā arī apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim un laika posms gados, par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Viss uzkrātais kapitāls tiek aktualizēts atbilstoši apdrošināšanas iemaksu algu summas izmaiņām valstī. Tā, piemēram, labajos valsts ekonomiskās attīstības gados, pieaugot sociālo iemaksu veicēju skaitam un darba algai, atbilstoši augsti bija arī attiecīgajos gados aprēķinātie pensijas kapitālam piemērojamie ikgadējie indeksi. Savukārt valsts ekonomiskās un finanšu krīzes izraisītais sociālo iemaksu veicēju skaita un algu samazinājums šos indeksus attiecīgajos gados ir ietekmējis negatīvi.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas