Vēlas izstrādāt ilgtermiņa plānojumu piekrastes infrastruktūrai investīciju piesaistei

Lai būtu iespējams piesaistīt investīcijas piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vēlas izstrādāt nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematisko plānojumu piekrastes infrastruktūrai.

Saskaņā ar informāciju pētījumu un publikāciju datubāzē ir plānots veikt analītisku pētījumu, kas kalpos par pamatu koordinētai investīciju piesaistei piekrastes publiskajai infrastruktūrai.

Plāna izstrādes laikā būs jāprecizē erozijas apdraudētie iecirkņi, jānosaka vietas ar augstu vējuzplūdu apdraudējumu un jāizstrādā piekrastes ainavu plānojums. Tāpat ekspertiem būs jāanalizē un jāprognozē piekrastes apmeklētība, jāapkopo informācija par plānoto infrastruktūru piekrastē, kā arī jāizstrādā detāls prioritāri attīstāmo vietu plānojums un jāizstrādā cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāns piekrastei.

Paredzēts, ka šī plāna izstrādei tiks atvēlēti kopumā 187 775 lati un finansējuma avots būs Norvēģijas finanšu instruments.

VARAM plāno, ka pētījuma veikšanas un plāna izstrādes laiks ir divi gadi un pieci mēneši - līdz 2016.gada aprīlim.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas