Veic aptauju par valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem

Lai nepastarpināti noskaidrotu sabiedrības un nevalstisko organizāciju viedokli par valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem un dāvinājumiem un meklētu optimālo sistēmu ziedojumu piešķiršanai un izlietošanai, Finanšu ministrija līdz 11. aprīlim veic sabiedrisko aptauju.

Anketu iespējams aizpildīt ministrijas mājaslapā .

Aptaujā iegūtā informācija tiks apkopota un izanalizēta, un izmantota, gatavojot Finanšu ministrijas priekšlikumus par pašreizējās ziedošanas kārtības pilnveidi.

Finanšu ministrs Andris Vilks ir uzdevis veikt ziedojumu piešķiršanas kārtības analīzi un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai, lai tiktu panākta valsts finanšu līdzekļu izmantošana atbilstoši iedzīvotāju interesēm, kā arī tiktu novērsta valsts līdzekļu izšķērdēšana un nelietderīga izmantošana.

Pašreizējā kārtība paredz, ka valsts kapitālsabiedrības var ziedot 20% no peļņas. Ja ziedojuma apjoms pārsniedz 1000 latus, to var piešķirt tikai ar finanšu ministra atļauju, pirms tam savu atzinumu sniedz ministrija, kas ir valsts kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētāja. Drīkst ziedot kultūrai, mākslai, zinātnei, izglītībai, sportam, veselības aizsardzībai, vides aizsardzībai un sociālās palīdzības veicināšanai. Ja ziedojuma apjoms nepārsniedz 1000 latus, to var piešķirt valsts kapitālsabiedrība pēc saviem uzskatiem.

Ziedojumu kopējā summa (izņemot ziedojumus, kuri saskaņā ar likumu nav jāsaskaņo ar Finanšu ministru) 2010. gadā bija 5,55 miljoni latu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas