VARAM vēlas, lai viena no prioritātēm nākamajā ES fondu plānošanas periodā ir pašvaldību investīcijas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) lūgusi Finanšu ministriju kā vienu no Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju prioritātēm Latvijā nākamajā plānošanas periodā noteikt pašvaldību investīcijas, informē VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Ministrija ir izstrādājusi integrēto teritoriālo investīciju aprakstu, kas paredz dažādas investīcijas infrastruktūrā un kapacitātes stiprināšanā, kur pašvaldības būtu noteiktas kā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējas.

Pēc ministrijas domām, investīciju finansējums pamatā būtu jākoncentrē attīstības centros saskaņā ar modeli 9+21. Finansējums būtu jāieplāno arī specifiskām teritorijām, piemēram, Baltijas jūras piekrastei un austrumu pierobežai. Šiem mērķiem VARAM kopumā ir pieprasījusi 700 miljonus latu. Šāda investīciju sadale sekmētu visas valsts teritorijas attīstību.

Neskatoties uz to, ka VARAM ir gatava diskutēt ar Finanšu ministriju par finansējuma proporcionālo apjomu konkrētajām pašvaldību grupām, atbalsts no Finanšu ministrijas neesot saņemts, apgalvo VARAM. "ES fondu investīcijām ir nozīmīga loma Latvijas reģionu līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc atkārtoti aicinām Finanšu ministriju par vienu no ES nākamā plānošanas perioda investīciju prioritātēm noteikt pašvaldību investīcijas teritoriālās attīstības veicināšanai," pauž VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze.

Saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam paredzēto un Eiropas Komisijas priekšlikumā noteikto vismaz 5% no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma valsts līmenī jāpiešķir integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, atgādina ministrija.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas