VARAM kopā ar pašvaldībām turpina meklēt risinājumus skaidras naudas pieejamībai iedzīvotājiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji kopā ar pašvaldībām turpina meklēt risinājumus skaidras naudas pieejamības veicināšanai iedzīvotājiem reģionos, vienlaicīgi popularizējot norēķinu veikšanu elektroniski internetā.

 

Patlaban notiek VARAM pārstāvju darba vizītes uz tām pašvaldībām, kuru pārstāvji sarunās ir norādījuši uz skaidras naudas izņemšanas trūkumu pašvaldības teritorijā. Sarunu laikā tiek izvērtēta bankomātu izvietošanas iespēja novada teritorijā, kā arī apzinātas citu skaidras naudas izņemšanas pakalpojumu attīstīšanas un popularizēšanas iespējas, meklējot piemērotāko risinājumu katrā pašvaldībā.

Līdz šim jau notikušas tikšanās Amatas, Beverīnas, Baltinavas un Riebiņu novados, savukārt šonedēļ VARAM speciālisti dosies uz Rundāles un Saldus novadiem, kur tiksies ar pašvaldību vadītājiem un vietējiem uzņēmējiem.

"Šīs problēmas risinājums ir veidot veiksmīgu kombināciju no trim elementiem - bankomātu izvietojums pašvaldībās, skaidras naudas izņemšanas iespēja veikalos un elektronisko norēķinu attīstīšana. Pašvaldības, uzņēmēji un kredītiestādes patlaban jau ir paudušas gatavību iesaistīties un sadarbojoties piedāvāt risinājumus," klāsta ministrs Edmunds Sprūdžs.

Līdzšinējo tikšanos laikā novadu pārstāvji kā piemērotāko situācijas risinājumu ir izvirzījuši bankomāta uzstādīšanu pašvaldībā. Lai izvērtētu šīs iespējas ekonomisko pamatotību, VARAM ir lūgusi pašvaldības iesniegt datus par tūristu plūsmu, uzņēmējdarbības vidi novada teritorijā, kā arī novada attīstības pamatrādītājiem. Tāpat pašvaldībām lūgts iesniegt informāciju par līdzšinējo sadarbību ar komercbankām.

Runājot par bezskaidras naudas norēķiniem internetā, pašvaldības atzīst būtisku problēmu - interneta pārklājuma nepietiekamo kvalitāti, kas būtiski apgrūtina iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem izmantot elektroniskos maksājumus.

Pēc visu pilotpašvaldību apmeklēšanas VARAM plāno organizēt trīspusēju tikšanos, kurā piedalītos VARAM, pašvaldību un komercbanku pārstāvji, lai runātu par iespējamo bankomātu uzstādīšanu un pakalpojuma "Naudas izmaksa" ieviešanu pilotpašvaldībās.

Šogad 28. maijā VARAM iepazīstināja valdību ar ziņojumu par skaidras naudas izņemšanas iespējām reģionos , kurā secināts: lai arī kopš problēmas apzināšanas situācija virknē pašvaldību pēc VARAM iesaistes ir uzlabojusies, jāturpina individuālas konsultācijas ar ieinteresētajām pašvaldībām par tām atbilstošākajiem risinājumiem.

Šobrīd 72 teritoriālajās vienībās jeb 14,1% no visiem Latvijas pagastiem nav pieejama neviena no četrām skaidras naudas izņemšanas iespējām, bet 221 pagastā ir tikai viena naudas izņemšanas iespēja.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas