Valsts prezidents: Latvijā jāveido ekonomiski attīstīties spējīgas pašvaldības

“Jādiskutē nevis par novadu skaitu un lielo pilsētu iekļaušanu novados, bet vispirms par to, kādas teritorijas ir veidojamas, lai tās būtu ekonomiski attīstīties spējīgas, nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumus iedzīvotājiem - tā, lai viņi var dzīvot un strādāt Latvijā, izglītot savus bērnus un būt līdzdalīgi mūsu valsts attīstībā”, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, tiekoties ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Kasparu Gerhardu un pārrunājot nozares aktualitātes.
 
K.Gerhards informēja Valsts prezidentu, ka pašlaik nevienam no apspriestajiem administratīvi teritoriālās reformas variantiem nav visu koalīciju partneru atbalsta, taču līdz šā gada beigām valdībai uzdots izveidot modeli ar iespējamām sadarbības teritorijām ap lielajām pilsētām. Raimonds Vējonis sacīja, ka, vērtējot administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas iespējas, ir jābalstās uz rūpīgu ekonomisko un sociālo apsvērumu analīzi.

Tikšanās laikā pārrunāts arī jautājums, kā uzsāktas aktivitātes, lai piesaistītu Latvijai pieejamos Eiropas Savienības (ES) struktūrfondus nākamajam plānošanas periodam (2014.-2020.gadam). Valsts prezidents aicināja pēc iespējas ātrāk apstiprināt fondu izmantošanas noteikumus, lai līdzekļi pēc iespējas ātrāk nonāktu tautsaimniecībā. Ministrs arī informēja par jomām, kurās izdevies veiksmīgi apgūt līdzekļus no iepriekšējā plānošanas perioda, piemēram, Olainē likvidējot ķīmisko atkritumu izgāztuvi. Tāpat ES fondu līdzekļu izmantošanas kontekstā Raimonds Vējonis vērsa ministra uzmanību uz Latvijā notiekošo biotopu kartēšanu, aicinot ievērot samērīguma principu aizsargājamo teritoriju noteikšanā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas