Valstij jāmaksā 100 tūkstoši latu Talsu traģēdijā cietušajiem; spriedums nav pārsūdzams

Augstākās tiesas (AT) Senāts trešdien atstāja spēkā iepriekšējās tiesu instances spriedumu, ar kuru valstij Talsu traģēdijā cietušajiem jāizmaksā 100 tūkstoši latu. Spriedums nav pārsūdzams.

Šis ir pirmais spriedums, kas stājies spēkā kādā no Talsu traģēdijas lietām.

Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un prasītāju iesniegtās kasācijas sūdzības par AT Civillietu tiesu palātas 2009.gada spriedumu, apelācijas instances tiesas spriedums atstāts negrozīts, bet kasācijas sūdzības noraidītas, aģentūru BNS informēja AT.

Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru par labu prasītājam no Latvijas valsts VUGD personā piedzīti 100 000 latu, bet cietušā mātes un brāļa prasības noraidītas.

Prasību tiesā traģēdijā cietušais, viņa māte un brālis iesniedza 2007.gada vasarā, lūdzot piedzīt no Latvijas valsts Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personā atlīdzību par sakropļojumu un nodarīto morālo kaitējumu.

Prasība pamatota ar cietušajam nodarīto kaitējumu veselībai un morālo kaitējumu saistībā ar gūtajiem miesas bojājumiem 1997.gadā notikušajā traģēdijā. Toreiz traģēdijā cietušajam bija 11 gadu un viņš guva smagus miesas bojājumus.

To dēļ prasītājs nav spējīgs sevi uzturēt, ir atzīts par rīcībnespējīgu, un sekas ir neatgriezeniskas.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2007.gadā par labu traģēdijā cietušajam no valsts VUGD personā piedzina 50 000 latu atlīdzību par morālo kaitējumu un 50 000 latu par gūto sakropļojumu, bet par labu cietušā mātei piedzina 20 000 latu kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu. Otra brāļa prasību par morālā kaitējuma kompensāciju pirmās instances tiesa noraidīja.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta 2009.gadā piedzina no Latvijas valsts par labu prasītājam atlīdzību par sakropļojumu 50 000 latu un atlīdzību par morālo kaitējumu 50 000 latu apmērā. Pārējā daļā prasītāja prasība noraidīta.

Prasītāja mātes un brāļa prasības noraidītas pilnīgi.

Nosakot atlīdzības apmēru sakarā ar sakropļojumu, AT Civillietu tiesu palāta ņēma vērā, ka prasītājs nav spējīgs sevi uzturēt un ir pilnībā atkarīgs no viņam sniegtās aprūpes, kā arī faktu, ka sakropļojuma dēļ viņš atzīts par rīcībnespējīgu personu.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa vairāk nekā 12 prasībās saistībā ar Talsu traģēdijā nodarīto morālo vai veselības kaitējumu jau pasludinājusi spriedumus un prasības daļēji apmierinātas par kopējo summu 1 337 000 latu. Naudu uzdots samaksāt gan VUGD, gan Iekšlietu ministrijai. Nevienā prasībā spriedums līdz šim pilnībā vēl nebija stājies spēkā, jo tie tika pārsūdzēti AT un šajā instancē tiesāšanās vēl turpinās.

Tiesā iesniegto prasību kopējā summa ir vairāk nekā astoņi miljoni latu.

1997.gada 28.jūlijā Iekšlietu ministrijas svētku laikā lūza ugunsdzēsēju automašīnas autopacēlāja strēle un no 19 metru augstuma nokrita grozs ar cilvēkiem. Negadījumā dzīvību zaudēja deviņi bērni.

Pēc traģiskā negadījuma par nolaidību apsūdzēja bijušo Talsu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku Pēteri Bekmani un inspektoru Modri Keiselu, kā arī VUGD priekšnieka vietnieku Pāvelu Zagorski. Kurzemes apgabaltiesa Bekmani un Keiselu attaisnoja, bet Zagorskim atstāja spēkā Saldus rajona tiesas spriedumu - brīvības atņemšanu uz trim gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Zagorskis spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, taču tā nemainīja Kurzemes apgabaltiesas piespriesto.

Jau iepriekš tiesa divus zemāka ranga VUGD darbiniekus Vilni Griķi un Igoru Ivanovu notiesāja, bet sods bija nosacīts.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas