Valdība lems par pasaules un Latvijas vēstures mācīšanu skolās

Valdība otrdien lems par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu pasaules vēsturi un Latvijas vēsturi skolās no nākamā mācību gada pasniegt paralēli, atdalot tos kā atsevišķus mācību priekšmetus.

Grozījumi noteikumos par valsts standartu pamatizglītībā paredz mainīt vēstures apguves modeli atbilstoši Latvijas vēstures un pasaules vēstures standartiem, no 2011./2012.mācību gada nosakot pakāpenisku pāreju uz divu atsevišķu mācību priekšmetu paralēlu apguvi pamatizglītībā no 6.klases.

Vienota Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmeta sadalīšana atsevišķos Latvijas vēstures un pasaules vēstures kursos nodrošinās vēstures mācību satura proporcionālu sadali un valsts interesēm atbilstošu apgūstamo jautājumu prioritāti, secinājuši Valsts izglītības satura centra eksperti.

Līdz šim skolēni no 6. līdz 9.klasei apgūst vienotu mācību priekšmetu – Latvijas un pasaules vēsturi. Laika posmā no 2006. līdz 2009.gadam 40 Latvijas skolās notika Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta aprobācija. Kā atsevišķa mācību priekšmeta izmēģinājuma projekts īstenota arī pasaules vēstures standarta projekta mācību satura aprobācija. Tika secināts, ka dalīta Latvijas vēstures un pasaules vēstures apguve ir vairāk motivējusi skolēnus pievērsties Latvijas vēsturei un pozitīvi mainījusi viņu attieksmi pret to.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas