Valdība Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora amatā apstiprina Oskaru Zīdu

Valdība Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora amatā šodien apstiprināja pedagoģijas zinātņu doktoru Oskaru Zīdu.

Tādējādi Zīdam dotas tiesības pildīt rektora pienākumus, tai skaitā parakstīt augstāko izglītību apliecinošos augstākās izglītības dokumentus, nodrošinot Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības kontinuitāti.

Zīda CV liecina, ka kopš 2011.gada viņš ir Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes profesors. Viņš bijis arī 10.Saeimas deputāts. Savukārt no 2006. līdz 2010.gadam bijis Liepājas Universitātes rektors un Vadībzinātņu katedras profesors. Savulaik viņš strādājis arī vēl citās izglītības iestādēs.

Augstskolu likums paredz, ka augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets. Augstskolu likuma 17.panta otrā daļa paredz, ka augstskolā, kura nav universitāte, par rektoru var ievēlēt profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes sapulcē šā gada 8.maijā ievēlēja Zīdu par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektoru.

Līdz rektora ievēlēšanai šā amata pienākumus veica Svetlana Smane, kura bija rektora vietas izpildītāja no šā gada marta.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas