Valdība atbalsta Liepājas Jūrniecības koledžas jaunos maksas pakalpojumus

Valdība šodien atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz ieviest vairākus jaunus maksas pakalpojumus, tostarp maksas pakalpojums būs iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana.

Tiek norādīts: lai koledža varētu saņemt maksu par šī pakalpojuma sniegšanu, ir nepieciešams papildināt koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi ar jaunu pakalpojuma veidu - "iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana" - un tā izcenojumu. Ņemot vērā šāda pakalpojuma komplicētību un individuālo piemērošanas raksturu, šis pakalpojums ir sadalīts arī vairākos atsevišķos maksas pakalpojumos.

Tāpat izmaiņas paredz, ka izglītojamie, kuri mācās vai studē budžeta grupā, var saņemt 50% apmērā atvieglojumu īres maksai dienesta viesnīcā, ja bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni nāk no daudzbērnu ģimenēm un ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem koledžas padome, pamatojoties uz personas iesniegumu.

Papildus tam noteikumu projekts paredz izmaiņas dienesta viesnīcas pakalpojumam "citām personām", nosakot cenu ne tikai par vienu vietu mēnesī, bet arī par vienu vietu diennaktī - 5 lati.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas