Uzlabo atbalsta piešķiršanas kārtību jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai. Noteikumi papildināti ar jaunu prasību, paredzot, ka viens pretendents vienā kārtā var pieteikt ne vairāk kā 20 hektāru, tādējādi dodot vienlīdzīgākas iespējas saņemt atbalstu arī mazajiem meža īpašniekiem.

Nosacījumi paredz, ka prioritārās aktivitātes šajā pasākumā ir jaunaudžu kopšana un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā attieksies tikai uz tiem atbalsta pretendentiem, kas uz atbalstu pieteiksies pēc grozījumu spēkā stāšanās brīža izsludinātajās kārtās.

Izmaiņas  Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr.1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis”. Plašāka informācija par noteikumiem pieejama MK mājaslapā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas