Trūcīgo ģimene - ne vairāk kā ar vienu auto

Otrdien,  21.decembrī, valdībā apstiprinātas izmaiņas "Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", informē Labklājības ministrija.

Saskaņā  ar noteikumiem, ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie  ienākumi  katram  ģimenes  loceklim  mēnesī  pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus.

Tāpat sociālajam dienestam būs iespēja no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālo  situāciju,  ja būtiski mainīsies ģimenes (personas) materiālā un sociālā situācija.

Savukārt,  nosakot  atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, netiks vērtēts   tas,  cik  ilgi  ģimenes  (personas)  īpašumā  atrodas  vienīgais automobilis.  Vienlaikus sociālā darba speciālistiem būs jāprecizē, kādi un cik  transportlīdzekļi  ir  ģimenes  un  ģimenes locekļu īpašumā, piemēram, viens  automobilis  vai  motocikls  ģimenei,  viens  velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim. "Iepriekš nepiešķīra statusu, ja auto bija iegādāts pēdējo divu gadu laikā. Tagad iegādes brīdim nav nozīmes," skaidro ministrijas pārstāve Marika Kupce.

Minētie noteikumi būs spēkā no 2011.gada 1.janvāra.

Laika  periodā  no  2010.gada janvāra līdz novembrim vidēji trūcīgā statuss bija spēkā 153 005 personām mēnesī jeb 6,83% no iedzīvotāju skaita.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas