Tiksies ar Kurzemes reģiona darba devējiem

Trešdien, 15. jūnijā, Ventspilī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) tiksies ar Kurzemes reģiona darba devējiem, lai sniegtu ieskatu par pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009 - 2010" rezultātiem Kurzemes reģiona griezumā, kā arī apbalvotu labākos Kurzemes reģiona darba devējus.

LDDK pārstāvju tikšanās ar Kurzemes reģiona uzņēmējiem, uz kuru aicināti visi interesenti, norisināsies Ventspils Digitālā centra telpās no plkst.14 līdz 17. Šīs tikšanās laikā notiks gan labāko Kurzemes uzņēmumu apbalvošana, kuri savā darbībā veiksmīgi īstenojuši darba tiesību un darba drošības ievērošanu, gan arī pētījuma prezentācija.

Pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009-2010" rezultāti liecina, ka Kurzemes reģionā darba devēji jūtas mazāk stabili par sava uzņēmuma nākotni.

Tajā pašā laikā 2010. gadā viņi daudz retāk kā vidēji Latvijā ir samazinājuši personāla izmaksas. Tā, piemēram, Kurzemē retāk nekā vidēji Latvijā darba devēji ir samazinājuši darbinieku skaitu (Kurzemē - 25%, vidēji Latvijā - 38%), darba algu uz noteiktu laiku (Kurzemē - 15%, vidēji Latvijā 25%) vai sūtījuši darbiniekus piespiedu atvaļinājumā (Kurzemē - 5%, vidēji Latvijā 12%).

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas