Studenti: Vēlamies lielākas investīcijas stipendijām augstākajā izglītībā

Studenti vēlas lielākas investīcijas stipendijām austākajā izglītībā, nevis veidot jaunu aizdevuma sistēmu kā to rosina Eiropas Komisija. Eiropas Studentu apvienība (ESU) pieprasa, lai Eiropas Parlaments un Padome rastu alternatīvus pasākumus, kas veicinātu studentu mobilitāti, iekļaujot aizdevuma mehānismu, ERASMUS programmā sākot ar 2014.gadu.

"Mēs uzstājīgi aicinām Eiropas Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai stiprinātu pašreizējo Erasmus stipendijas mehānismu, nevis iztērēt naudu nepopulāriem lēmumiem. No otras puses, Eiropas Komisijai būtu jāaicina dalībvalstis ieviest nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, lai nodrošinātu pilnīgu pārnesamību valsts atbalsta dienestos. Parādu krīzes un taupību pasākumu laikā Eiropas Savienībai nevajadzētu aicināt jauniešus uzņemties lielākas parādsaistības," teikts rezolūcijā, kuru pieņēma 47 nacionālās studentu apvienības (tajā skaitā arī Latvijas Studentu apvienība) Eiropas Studentu apvienība (ESU) 64. valdes sēdē Budapeštā (no 26. līdz 28. aprīlim).

Riskējot ar intelektuālā darbaspēka emigrāciju un parādu sloga palielinājumu

Eiropas studentu pārstāvji skaidri izteica savas bažas par plānoto aizdevuma mehānisma ieviešanu, kas ir neatbalstāms un neatspoguļo studentu vajadzības. "Mēs esam sašutusi, ka sagatavotajā Eiropas Komisijas priekšlikumā neņem vērā iespējamo ietekmi, proti, tiks paaugstināts jauniešu parādu slogs un tiks veicināta intelektuālā darbaspēka aizplūšana no mazāk attīstītajiem Eiropas Savienības reģioniem," minēts pieņemtajā rezolūcijā.

Eiropas Sociālais fonda atbalsts stipendijām

Nesenais Maltas piemērs rāda, ka tas ir faktiski iespējams – izmantot struktūrfondus, lai atbalstītu studiju stipendijas sistēmu vēl vairāk. Š.g. 30.aprīlī Maltas valdība uzsāka jaunu maģistra stipendijas sistēmas finansējumu no Eiropas Sociālā fonda programmas 2007.-2013, tādējādi uzlabojot piekļuvi dažādām sociālām grupām augstākajā izglītībā un veicinot dažādas darba ņēmēja prasmes.

Eiropas Sociālā fondam, saistībā ar augstāko izglītību, ir noteikti specifiski tematiskie mērķi, kas ir daļa no Eiropas Savienības 2020 stratēģijas. Tas nozīmē, ka līdzekļi var tikt izmantoti, lai sekmētu augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti, atklātību un pieejamību. Tas ietver pasākumus, lai palielinātu maz pārstāvēto sociālo grupu līdzdalību, uzlabotu absolventu efektīvāku pāreju darba tirgū, stiprinot izglītības infrastruktūru un papildināt visas Erasmus programmas pēc 2014.gada.

Latvijas Studentu apvienības Jaunatnes politikas un starptautiskā virziena vadītājs Pāvels Jurs pauž arī apvienības viedokli par šo jautājumu: "Eiropas Savienības kopīgā politika ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes uzlabojumiem, uz pieejamību, mobilitāti u.c. būtiskiem aspektiem augstākajā izglītībā. Tāpēc, protams, nav izprotama Eiropas Komisijas nostāja palielināt studentu līdzmaksājumus Erasmus programmai. Augstākās izglītības pieejamībai būtu jābalstās uz studentu intelektuālo potenciālo nevis uz maksātspēju. Pašreizējā statistika parāda, ka Latvijas studenti arvien vairāk izmanto Erasmus programmas sniegtās priekšrocības. Pagājušā mācību gadā studiju un prakšu programmā uz dažādām valstīm no Latvijas devās 1959 studentu, visvairāk Erasmus mobilitāti izmanto bakalaura studija līmeņa studenti. Jāatzīmē, ka Erasmus programmai 2012.gadā apritēja 25 gadi un programmas sniegtās priekšrocības kopumā izmantoja 3 miljoni Eiropas studentu."

Erasmus ir Eiropas Savienības izglītības programmas Lifelong Learning Program augstākās izglītības attīstības programma, kas domāta, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti, veicinātu starptautisku sadarbību starp augstskolām, palielinātu studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti.

Vita Štrobindere
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Studentu apvienība

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas