Šogad nevienu darbdienu nepārcels

Valsts iestāžu darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, šogad darbdienas netiek pārceltas, atgādināja Labklājības ministrija (LM).

LM pārstāve Marika Kupče aģentūrai BNS paskaidroja, ka šogad darba nedēļās neveidojas situācija, ka viena darbdiena ir starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku. Līdz ar to pērn Ministru kabinetam nebija jāizdod rīkojums par darbdienu pārcelšanu 2011. gadā.

Vienlaikus pašvaldības, komersanti un organizācijas, šogad nosakot darba un atpūtas laiku, var brīvprātīgi lemt par kādas darbdienas pārcelšanu.

Saskaņā ar Darba likumā noteikto, ja darba nedēļā viena darbdiena ir starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darbdienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros.

LM arī atgādina, ka šogad gan 4. maijs, gan 18. novembris būs darbdienā - attiecīgi trešdienā un piektdienā. Ja šīs svētku dienas būtu sestdienā vai svētdienā, tad atbilstoši likumiem nākamā darbdiena būtu brīvdiena.

Ministrijā norādīja, ka saskaņā ar Darba likumu darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks - 40 stundu.

Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņas grafikos vai darba līgumā. Ja darba devējs vienu darbdienu, kas ir starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, darbdienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu. Nedēļas atpūtas laika ilgums pārcelšanas gadījumā nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas