Skolas gaitas septiņu gadu vecumā sākuši 84,5% bērnu

2012./2013.mācību gadā skolas gaitas septiņu gadu vecumā sākuši17 046 skolēni jeb aptuveni 84,5% bērnu, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie dati par bērnu vecumu, sākot mācības 1.klasē.

Kā skaidro IZM, pašlaik spēkā esošais normatīvais regulējums - Izglītības likuma 4.pants - nosaka, ka Latvijā obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecumam.

Savukārt Vispārējās izglītības likuma 32.pants nosaka: "Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit septiņi gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pamatizglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu."

Savukārt mācības 1.klasē sešu gadu vecumā sākuši aptuveni 4,6% jeb 925 bērni, bet astoņu gadu vecumā - 9,8% jeb 1877 bērni. Šajā mācību gadā kopumā skolas gaitas 1.klasē sāka 20 168 bērni.

Statistikas dati liecina, ka arī divos mācību gados pirms tam lielākā daļa bērnu mācības 1.klasē sāka septiņu gadu vecumā. 2011./2012.mācību gadā tie bija 16 070 skolēni, bet 2010./2011. - 16 891 skolēns.

Tikmēr sešu gadu vecumā bija attiecīgi 983 un 1053 bērni, bet astoņu gadu vecumā - 2057 un 2028 bērni.

Saistībā ar pirmklasnieku skaitu 2013./2014.mācību gadā IZM prognozē, ka tas saglabāsies aizvadītā mācību gada līmenī, kad bija 20 168 bērni.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas