Saskaitīti vairāk nekā 780 tūkstoši iedzīvotāju

Līdz 12. aprīlim tautas skaitītāji ir aizpildījuši anketas par vairāk nekā 780 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ir 51% no tautas skaitītāju darba uzdevumos iekļauto personu kopskaita.

Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) atgādināja, ka tautas skaitīšana ilgs līdz 31. maijam.

Vairāk nekā 60 procentus no plānotā darba daudzuma paveikuši tautas skaitītāji, kuri strādā 20 no 37 reģionālajiem tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinācijas centriem (RVKC). To vidū ir Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Preiļu un Saldus RVKC. Savukārt Rīgā salīdzinoši vairāk paveikuši tautas skaitītāji, kuri strādā Zemgales, Vidzemes un Ziemeļu/Centra tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinācijas centru vadībā.

CSP vēlreiz aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību šādām tautas skaitītāja identifikācijas pazīmēm – katram tautas skaitītājam ir īpaša apliecība un datora soma ar tautas skaitīšanas logo un kārtas numuru.

Pārvaldes vadība līdz 12.aprīlim apmeklēja vairākus tautas skaitīšanas reģionālos vadīšanas un koordinācijas centrus Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, lai pārrunātu tautas skaitīšanas aktuālos jautājumus.

CSP informēja, ka visos tautas skaitīšanas un reģionālajos vadīšanas un koordinācijas centros un to atbildībā esošajos tautas skaitīšanas iecirkņos darbs tiek organizēts sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un pagastu pārvaldēm, valsts un pašvaldību policijas darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri nepieciešamības gadījumā sniegs palīdzību tautas skaitīšanas procesa sekmīgai norisei.

Sadarbība ar pašvaldībām turpināsies arī pēc tautas skaitīšanas beigām. Katra no pašvaldībām saņems CSP sagatavotās tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma tabulas.

CSP īpaši vēlas uzteikt Latgales reģiona tautas skaitītājus, jo, neskatoties uz ārkārtīgi slikto ceļu kvalitāti, kad nav iespējams izmantot automašīnas, tautas skaitītāji turpina savu darbu.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas