Sākas oficiālā peldsezona; peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās

Šodien sākas oficiālā peldsezona, un pēc pirmajām veiktajām peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudēm peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās, informē Veselības inspekcijā (VI).

Šogad oficiālo peldvietu sarakstu ir papildinājušas piecas jaunas atpūtas vietas, tādēļ šajā sezonā valsts budžeta finansēts monitorings norisināsies jau 51 peldvietā.

Oficiālo peldvietu sarakstam pievienojusies Lucavsalas peldvieta Daugavā, Pāvilostas pludmale, trīs peldvietas Rēzeknes pilsētā un novadā, Kovšu ezera peldvieta, Rāznas ezera peldvieta Lipuškos, Mākoņkalna pagastā un Lubānas ezera peldvieta Gaigalavas pagastā.

Ūdens kvalitāti peldvietās speciālisti pārbaudīs visu peldsezonu - no 15.maija līdz 15.septembrim -, ņemot ūdens paraugus tajās katru mēnesi. Tāpat tiks pārbaudīts, vai peldvietās tiek ievērotas to uzturēšanas un higiēnas prasības.

Ja ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, VI noteiks peldēšanās ierobežojumus - ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Savukārt par izmeklējumu rezultātiem tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļu un VI interneta mājaslapas starpniecību.

VI atgādina, ka arī šajā peldsezonā peldvietās jāizvieto informatīvās zīmes par ilglaicīgās peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, ņemot vērā pēdējos četrus gadus.

Peldvietas apsaimniekotājam blakus informatīvām zīmēm, uz kurām attēlots peldvietas ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtējums, peldēšanās ierobežojumu gadījumos būs jāizvieto informatīvā zīme - "Ieteikums nepeldēties" vai "Peldēties aizliegts". Ja ierobežojumi nebūs noteikti, tiks izvietota informācija "Peldēties atļauts".

Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodams VI mājaslapā "www.vi.gov.lv".

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas