Sāk gatavoties tautas skaitīšanai

No 1. marta līdz 31. maijam Latvijā notiks tautas skaitīšana, kura būs pirmā pēc iestāšanās ES un darbaspēka brīvās kustības ES ierobežojumu atcelšanas. Liepājas reģionālā koordinatore ir Līga Kalneniece, novados skaitīšanu koordinē Agris Saule.

Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) ir sagatavojusi tautas skaitīšanas mājokļa un personas anketas. Mājokļa anketā ietverti jautājumi par mājsaimniecības locekļu skaitu, kā arī tādi mājokli raksturojošie rādītāji kā ēkas tips, piederība, mājokļa platība, ūdens apgādes sistēma, apkures veids, labiekārtotība u.c. Personas anketā tiks apkopota informācija par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, izglītību, ģimenes stāvokli, tautību, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās, kā arī par migrāciju. Iedzīvotāji tiks lūgti sniegt papildu informāciju par emigrējušām personām, kas palīdzēs precizēt Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu.

2011. gada tautas skaitīšanā tiks lietota kombinēta skaitīšanas programmā iekļautās informācijas iegūšanas metode. No lielākās iedzīvotāju daļas informācija tiks iegūta datorizētās intervijās, kuras veiks tautas skaitītāji, apmeklējot iedzīvotājus viņu dzīvesvietās. Iegūtie dati regulāri tiks pārsūtīti un CSP datorsistēmu, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu.

Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē iedzīvotājiem tiks radīta iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā internetā. Šāda iespēja būs no 1.-10. martam. Ļoti aktuālo Latvijas likumdošanā noteikto individuālās informācijas konfidencialitātes prasību nodrošināšanai pieeja tautas skaitīšanas veidlapām aizpildīšanai Internetā būs iespējama, tikai, izmantojot personas pases datus un personas kodu.

Neskaidrību gadījumā papildus informācija mājaslapā www.tautasskaitisana.lv .

Atbalsta tālrunis 80000777.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas