Saeimas komisija atbalsta amatu savienošanas papildu ierobežojumus pašvaldību deputātiem 7

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vērtējot priekšlikumus grozījumiem likumā "Par pašvaldībām" pirms trešā lasījuma, atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz amatu savienošanas papildu ierobežojumus pašvaldību deputātiem ieviest ar šā gada 1.jūliju.

Grozījumi likumā paredz amatu savienošanas ierobežojumus papildu jau interešu konflikta likumā noteiktajiem - turpmāk pašvaldību deputāti vairs nevarēs ieņemt pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieka, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatu, kā arī citus ierobežojumus.

Pašvaldības deputāts vairs nevarēs ieņemt amatu arī pašvaldības administrācijā, ja viņa pienākumos ir domes lēmumu projektu sagatavošana, lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude, domes pieņemto lēmumu kontrole un uzraudzība. Tāpat deputāts savu amatu nedrīkstēs savienot, tieši vai pastarpināti sniedzot dažādus pakalpojumus domes administrācijai. Pašvaldības domes deputātam būs aizliegts arī ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, taču šis aizliegums neattieksies uz deputātiem, kuri ir izglītības, kultūras, veselības un sporta iestāžu vadītāji.

Paredzēts, ka no šī gada 1.jūlija pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā pieci tūkstoši iedzīvotāju, domes priekšsēdētājs vienlaikus vairs nevarēs pildīt arī pašvaldības izpilddirektora pienākumus. Noteikt amatu savienošanas papildu ierobežojumus rosināts, lai lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībās novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī nodalītu lēmējvaru no izpildvaras.

Tāpat komisija šodien atbalstīja priekšlikumu, kas paredz ne vēlāk par 2014.gada 1.jūliju nodrošināt to, ka domes sēžu ieraksti audioformātā tiek ievietoti pašvaldības domes mājaslapā.

Vienlaikus šodien komisija neatbalstīja Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu, kas paredzēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs var izmantot savas tiesības domei pieprasīt domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata pirms pats šā likuma noteiktajā kārtībā lemj par domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas. Kā skaidroja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, patlaban nevajadzētu atklāt šo diskusiju, jo ministrijā šie jautājumi tiks vērtēti kompleksi.

Komisija šodien izskatīja visus 27 priekšlikumus šim likumprojektam pirms trešā lasījuma, un plānots, ka Saeimas sēdē galīgajā lasījumā to varētu izskatīti nākamnedēļ.

Šis likumprojekts arī paredz, ka pašvaldībās domes priekšsēdētāji un viņa vietnieki amatā būs jāievēl atklātā balsojumā. Atklāts balsojums būs nepieciešams, arī atsaucot domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no amata un lemjot par pašvaldības deputāta mandāta anulēšanu.

Tāpat balsošana vairs nebūs aizklāta, lemjot par pašvaldības izpilddirektora, iestāžu vadītāju, pastāvīgo komiteju locekļu un revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu vai atbrīvošanu no amata. Atklātā balsojumā būs jāievēl vai jāatbrīvo no amata arī bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi, kā arī jālemj par jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanu.

Pievieno komentāru

Komentāri 7

tā ja

Baumanis nokrāsosies bronzas krāsā un sēdēs Zelta apļa centrā...

pirms 8 gadiem, 2013.01.23 18:58

Pažarnieks

A ko tad Priekules Baumanis tagad darīs, nevarēs viss vairs būt gan deputāts, gan vienlaicīgi domes atbildīga amatpersona, ja nu vienīgi palikt par pažarnieku. Un tā gadiem varēja, izmantojot likuma nepilnības, sēdēt uz diviem krēsliem un saņemt lielo rubuli.

pirms 8 gadiem, 2013.01.23 16:30

svarīgi

Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

“38.pants. Pašvaldību domju priekšsēdētāju, viņu vietnieku, deputātu, izpilddirektoru un viņu vietnieku, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāju un viņu vietnieku komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Papildus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst:

1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, un pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatus;

2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatpersonas vai darbinieka amatu, kura pienākumos ietilpst:

a) domes lēmumu projektu sagatavošana;

b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude;

c) kontrole un uzraudzība par domes pieņemto lēmumu izpildi;

d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;

e) domes darba organizatoriskā un tehniskā apkalpošana;

3) sniegt pašvaldībai pakalpojumus šā panta otrās daļas 2.punktā minētajos jautājumos;

4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē šā likuma 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas;

5) ieņemt attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrības, kapitālsabiedrības, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrības, kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, valdes locekļa amatu, izņemot kapitālsabiedrībā, kas realizē no šā likuma 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.

Persona, kas pēc stāšanās pašvaldības deputāta amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar deputāta amatu ir aizliegta, ievēro likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību.

Pašvaldības domes priekšsēdētājam papildus likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.pantā noteiktajiem pienākumiem ir pienākums nodrošināt, ka pašvaldības domes deputāti ievēro šā panta otrās daļas noteikumus.”

pirms 8 gadiem, 2013.01.22 16:37

Nesaprotu

turpmāk pašvaldību deputāti vairs nevarēs ieņemt pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieka, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatu, - tas jau tagad bija, kas tās par likuma izmaiņām?

pirms 8 gadiem, 2013.01.22 14:35

Aivars

Nu redzēsim,redzēsim kurš pēc tādiem noteikumiem, par pusotru tūkstoti algu mēnesī, būs uz mieru vadīt novadu ???

pirms 8 gadiem, 2013.01.22 14:02

Labi

ļoti labi par audio, jo kurš gan darba laikā var tikt uz domes sēdēm.

pirms 8 gadiem, 2013.01.22 13:11

Latvijas ziņas