Saeima konceptuāli atbalsta izmaiņas pašvaldību deputāta statusa likumā 1

Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, kas paredz no tā izslēgt normu, ka deputāts savas pilnvaras realizē no darba brīvajā laikā. Vienlaikus likumā plānots saglabāt normu, ka darba devējs nevar aizliegt deputātam realizēt pilnvaras darba laikā.

Likumprojekts arī paredz, ka gadījumā, ja pilnvaras nepieciešams realizēt darba laikā, deputātam par to būs savlaicīgi rakstveidā jāpaziņo darba devējam. Ja deputāts noteiktās pilnvaras realizēs darba laikā, darba algu par šo laika posmu viņam varēs nemaksāt.

Likumprojekta mērķis ir nošķirt deputāta atlīdzības jautājumus no jautājumiem, kas reglamentē deputāta un viņa pamatdarba darba devēja attiecības.

Likumprojekts neparedz mainīt deputāta tiesības un pienākumus domē, domes institūcijās un savā vēlēšanu apgabalā. Deputāta tiesības un pienākumus kā līdz šim, tā arī turpmāk nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums, kā arī likums "Par pašvaldībām".

Likumprojekts arī neparedz mainīt kārtību, kādā tiek noteikta atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam domes ekskluzīvā kompetencē ir atlīdzības par deputātu pienākumu pildīšanu apmēra noteikšanas un izmaksāšanas kārtība.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nezinīc

Es atkal nesaprotu, ja deputāti pildīs pienākumus ārpus darba laika, bet dome strādās savā darba laikā, kas ir normālais darba laiks, un pārsvarā visiem ir normālais darba laiks, kā deputāti satiksies ar domes darba instrumentu? Nebūs kā naktssargam ar veļas mazgātāju? Jeb domēs tagad būs jānosaka summētais darba laiks, lai deputāts, kurš atnāk uz domi pēc sava darba laika, tur satiktu vismaz kādu darbinieku?

pirms 7 gadiem, 2013.03.22 10:38

Latvijas ziņas