Saeima atbalsta 2012.gada valsts budžetu, kurā deficīts paredzēts zem 2,5 procentiem no IKP

Saeima ceturtdien otrajā galīgajā lasījumā atbalstīja 2012.gada valsts budžeta projektu, kas nodrošinās deficītu nākamgad mazāku par 2,5 procentiem no iekšzemes kopprodukta (IKP). Par budžetu balsoja 56 deputāti, pret bija - 42 tautas kalpi.

Par budžetu nobalsoja visa koalīcija – Zatlera Reformu partijas, "Vienotības", Nacionālās apvienības un seši neatkarīgie deputāti, bet pret budžetu balsoja opozīcija – "Saskaņas centra" un Zaļo un zemnieku savienības frakciju deputāti.

Saeimā debates par nākamā gada budžetu ilga vairāk nekā četras stundas. Deputāti visaktīvāk tribīnē kāpa, lai diskutētu par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām nākamgad, kā arī ģimenes pabalstiem un opozīcijas priekšlikumiem budžetam.

Nākamā gada valsts budžets paredz valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus 4,516 miljardu latu, bet izdevumus - 4,641 miljarda latu apmērā. Tādējādi valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012.gadā palielināsies par 255,1 miljonu latu jeb 6% salīdzinājumā ar 2011.gada plānu, bet izdevumi saruks par 113,5 miljoniem latu jeb 2,4%.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi nākamgad tiek prognozēti 3,262 miljardu latu apmērā, kas ir par 203,8 miljoniem latu jeb 6,7% vairāk, bet valsts pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā plānoti 3,254 miljardu latu apmērā, kas ir par 93,2 miljoniem latu jeb 2,8% mazāk.

Valsts pamatbudžeta izdevumos 2012.gadā lielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem - 2,9 miljardi latu jeb 89,1% no kopējiem izdevumiem, tostarp subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem paredzēts 1,221 miljards latu jeb 42,1% no uzturēšanas izdevumiem, bet kārtējie izdevumi veido 826,6 miljonus latu jeb 28,5% no uzturēšanas izdevumiem, vairāk nekā pusi no kārtējiem izdevumiem - 57,7% jeb 476,8 miljonus latu - paredzēts novirzīt atlīdzībai. Savukārt 456,5 miljoni latu jeb 15,7% no uzturēšanas izdevumiem paredzēti uzturēšanas izdevumu transfertiem.

Valsts pamatbudžeta izdevumos samazinājums 132,1 miljona latu apmērā paredzēts Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, savukārt par 38,9 miljoniem latu palielināti izdevumi valsts pamatfunkciju finansēšanai, tostarp 10 miljoni latu procentu izdevumiem, 11 miljoni latu sociālajiem pabalstiem, bet 17,6 miljoni latu subsīdijām un dotācijām.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1,269 miljardu latu un 1,403 miljardu latu apmērā. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi plānoti par 51,2 miljoniem latu jeb 4,2% lielāki, bet izdevumu samazinājums salīdzinājumā ar 2011.gada plānu ir par 20,5 miljoniem latu jeb 1,4%.

Mērķdotāciju apmērs pašvaldībām 2012.gadā plānots 210,7 miljonu latu apmērā, tostarp pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 151,2 miljonu latu apmērā, pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem - 47,5 miljonu latu latu apmērā, bet pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 12 miljonu latu apmērā.

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" normu izpildei nākamajā gadā paredzēta 15,5 miljonu latu apmērā, tostarp pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 8,4 miljoni latu, pašvaldībām par bērniem bērnunamos (par vienu bērnu 6000 latu) un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 3000 latu), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, 1,4 miljoni latu, bet pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, 5,7 miljoni latu.

Savukārt maksimālais valsts parāds 2012.gada beigās pēc nomināla paredzēts 6,2 miljardu latu apmērā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas