Radīs scenārijus Latvijas mazo skolu attīstībai nākotnē

Ceturtdien, 24. novembrī, notiks dokumentālās filmas "Otrais zvans" pirmizrāde, kurā atklās Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām” dalībnieku iespaidus un projektu rezultātus. Filma tapusi sadarbībā ar jauniešu organizāciju Avantis. Dokumentālās filmas pirmizrāde ievadīs konferenci "Skola Latvijā: pārmaiņām labvēlīgs laiks", kurā eksperti un Latvijas mazo skolu pārstāvji radīs scenārijus mazo skolu attīstībai nākotnē.

Pasākumā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, SFL Integrācijas programmu direktore Liesma Ose, SFL iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" koordinatore Aija Tūna, kā arī izglītības un reģionālās attīstības eksperti un mazo lauku skolu pārstāvji, kas paši piedzīvojuši radošo pārmaiņu procesu.

"Viens no svarīgākajiem Latvijas nākotnes izaicinājumiem ir efektīvi izmantot mums pieejamos finanšu un cilvēkresursus. Par to jādomā gan valstī kopumā, gan arī izglītības sistēmā, un jārada Latvijas situācijai atbilstīgs risinājums, ņemot talkā pasaules pieredzi un datus, kas ļauj paredzēt, kāda būs situācija valstī pēc desmit un divdesmit gadiem," uzsver Aija Tūna.

Jau kopš 2009. gada nogales iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja skolām" ietvaros Latvijas lauku aktīvisti un radošie prāti pārveidoja un transformēja mazās skolas, lai paplašinātu to lomu gan pašvaldībās, gan valstī kopumā. Skolas kļuva par vietējo pagastu, ciemu un novadu sirdi, jo dažādās darbnīcās, nodarbībās, semināros, kursos, nometnēs un apmācībās iesaistījās visu vecumu iedzīvotāji. Tādējādi tika nodrošināta ne tikai skolas vecuma bērnu kvalitatīva izglītošana un attīstība, bet arī pieaugušo tālākizglītība un pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšana radošajā skolas dzīvē.

Strādājot kopā ar ieinteresētiem partneriem, piemēram, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, UNESCO LNK un citiem, izdevies vairot kopīgo izpratni par to, ka mazo skolu liktenis nav tikai izglītības, bet visas valsts attīstības jautājums, jo, kā to norāda, piemēram, UNESCO – tiesības uz izglītību ir cilvēka pamattiesības.

Iniciatīvas "Pārmaiņu iespējas skolām" ietvaros ikvienā dalībskolā un pašvaldībā atrasti daudzi talanti, atmodināta uzņēmība, un iegūts plašāks skats uz pasauli. Sistēmisku pārmaiņu iespējas tikušas diskutētas un analizētas UNESCO LNK organizētajā nedēļā "Izglītība visiem" un apspriestas Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" ietvaros. Pamatoti lepojamies, ka Latvijas Izglītības inovācijas balvas 2011 ieguvēja, Druvienas pamatskola ir viena no pārmaiņu skolām, un arī iniciatīva kopumā izpelnījās žūrijas atzinību.

Papildus pieredzes krājumam, mājaslapai www.parmainuskolas.lv un ietekmes izvērtējumam, kuros apkopota uzkrātā pieredze, nu pievienojas arī dokumentālā filma.

Dokumentālās filmas "Otrais zvans" režisors ir Dzintars Dreibergs, scenārija autore – Ligita Lukstraupe, mūzika Māra Upmane – Holšteina un Ilvars Jansons, producente Ilona Bičevska, operatori Janis Šenbergs un Dzintars Dreibergs, animācija – Toms Burāns.

Filmas pirmizrāde un konference notiks ceturtdien, 24. novembrī, plkst.10.30, Rīgas Ekonomikas augstskolā Rīgā, Strēlnieku ielā 4a.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas