Pusē oficiālo peldvietu ūdens kvalitāti atzīst par izcilu

Piektdien, 22. martā, visā pasaulē tiek atzīmēta ikgadējā Pasaules ūdens diena. Šogad Pasaules ūdens diena veltīta tēmai – ūdens sadarbība, ar ko tiek saprasta gan ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošana par labu sabiedrībai, ekosistēmai un biosfērai kopumā, gan cieņas, sapratnes un uzticēšanās veicināšana starp dažādām institūcijām un sadarbības sekmēšana ūdens apsaimniekošanas jomā.

Sagaidot Pasaules ūdens dienu, Veselības inspekcija nodod sabiedrības vērtējumam pārskatu par peldvietu ūdens kvalitāti, kas raksturo gan peldūdeņu kvalitātes novērtējumu 2012.gadā, gan arī tā ilglaicīgo kvalitāti un galvenās izmaiņu tendences, kas ir saistošas katram, kuram patīk peldēties. Lai gan šobrīd vēl daudzviet upes, ezerus un varbūt pat jūras piekrasti klāj ledus sega, jaunā peldsezona, kas oficiāli Latvijā sākas 15.maijā, nav aiz kalniem.

Tai tuvojoties, inspekcija atzīmē, ka šobrīd visās 45 novērtētajās Latvijas oficiālajās peldvietās ir vismaz pietiekama ūdens kvalitāte, bet 22 no tām ūdens kvalitāte vērtējama kā izcila. 

Jāatzīmē, ka pagājušajā peldsezonā, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, palielinājies to pašvaldību skaits, kuras bija organizējušas un finansējušas paraugu ņemšanu peldvietās, kuras nav iekļautas MK noteikumos kā oficiālas peldvietas. Papildus oficiālo peldvietu monitoringam pagājušajā peldsezonā 20 pašvaldības monitorējušas peldūdens kvalitāti par saviem līdzekļiem, pārbaudot vairāk nekā 80 peldvietas.

Ar pārskatu par peldvietu ūdens kvalitāti 2012. gadā ikviens var iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā Vides veselība> Peldūdens> Peldūdens monitorings. Skatīt šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas