Precizētie tautas skaitīšanas dati: Latvijā ir 2 070 371 iedzīvotājs

Saskaņā ar tautas skaitīšanas datiem Latvijā 2011.gada 1.martā dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs. Šā gada 14.februārī publicētie provizoriskie rezultāti datu izvērtēšanas gaitā ir precizēti un palielināti par 2484 iedzīvotājiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

CSP turpmāk datu apstrādē un regulārās statistikas sagatavošanā izmantos tautas skaitīšanā iegūto informāciju. Pirmā nozare, kur tas jau tiek veikts, ir demogrāfiskā statistika.

Patlaban ir aprēķināta iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011.gada 1.janvārī, kas liecina, ka Latvijā pērnā gada sākumā dzīvoja 2 074 605 iedzīvotāji. Salīdzinot ar iepriekš publicēto iedzīvotāju skaitu, kas bija balstīts uz Iedzīvotāju reģistra datiem, Latvijas iedzīvotāju skaits ir par 155 000 mazāks.

Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums ir 23 līdz 31 gada vecuma grupā (vairāk nekā 14%), kas ir skaidrojams ar grūtībām atrast darbu Latvijā pēc izglītības iegūšanas, tādējādi spiežot jauniešus doties darba meklējumos ārpus valsts. To arī apliecina nodarbinātības statistikas rādītāji, jo bezdarba līmenis (darba meklētāju īpatsvars) 20 līdz 29 gadu vecumā ir virs vidējā valstī.

Tautas skaitīšanas dati apstiprina, ka ekonomiskās migrācijas un zemās dzimstības dēļ Latvijas iedzīvotāji noveco. Dati liecina, ka iedzīvotāju vidējais vecums 2011.gada 1.janvāri bija 41,6 gadi, kas ir par pusgadu vairāk, nekā iepriekš publicēts.

2012.gadā un 2013.gadā CSP turpinās demogrāfiskās statistikas un citu statistikas nozaru rādītāju pārrēķinus, tomēr šis process ir pietiekami darbietilpīgs un to nav iespējams īstenot īsā termiņa. Līdz ar to aicinām datu lietotājus pievērst pastiprinātu uzmanību pārrāvumiem laikrindās, kas saistīti ar tautas skaitīšanas datu izmantošanu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas